Kysely suomenajokoirien metsästysominaisuuksista

Ajokoirajärjestö kartoittaa koiria ja sukuja, joilla on taipumuksia työskennellä karhulle ja villisialle, sillä suomenajokoiraa käytetään enenevässä määrin muun kuin perinteisen riistan metsästykseen. Järjestö on avannut verkkosivuillaan kyselyn, jonne voi ilmoittaa karhulle tai villisialle työskentelevän suomenajokoiransa. Kyselyssä tiedustellaan onko koiralla karhu- tai villisikakaatoja sekä kaatojen määrät, myös koiran haku- ja haukkuominaisuuksista halutaan tietoja.

Metsästyslain mukaan voi ajavaa koiraa käyttää villisikajahdissa elokuun 20. päivästä helmikuun loppuun. Muuta kuin ajavaa koiraa voidaan käyttää muulloinkin, mutta tällöin koiran olisi oltava hyvin varma villisialle ja hallittavissa niin, ettei muita eläimiä häiritä. Käytännössä kiinnipitoaika (1.3.–19.8.) rajaa suurinta osaa koiran käyttöä. Karhunmetsästyksessä on koiria käytetty apuna aina. Viime vuosina on karhua haukkuvien koirien jalostukseen jälleen kiinnitetty enemmän huomiota, ja pyritty löytämään eri roduista karhua haukkuvia sukulinjoja.

Nykyisessä ajokoirakannassa selvästi voimakkaimmin kehittynyt on perinnöllinen taipumus ajaa jänistä ja toisella sijalla on ketunajotaipumus. Ajokokeessa ei sorkkaeläintä saa ajaa.

Villisian rauhoitusaika poistettiin ja porsaatonta villisikaa voi metsästää ympäri vuoden. Naarasvillisika, jota vuotta nuorempi jälkeläinen seuraa, on edelleen aina rauhoitettu. Villisikojen siirtymät koirapyynnin yhteydessä voivat olla pitkiä, nopeita ja usean kilometrin mittaisia. Karhu taas kuuluu tiukasti suojeltuihin lajeihin, joiden metsästystä säädellään EU:n luontodirektiivillä. Karhun metsästys alkaa 20. elokuuta. Poronhoitoalueella karhun pyynti tapahtuu itäiselle ja läntiselle alueelle määritellyin kiintiöin ja muualla Suomessa hakemuksesta myönnetyin poikkeusluvin.

Suomenajokoira on yhä monipuolisesti riistaverinen. Aikaisemmin suomenajokoiraa on käytetty monipuoliseen metsästykseen ja sen tiedetään ajaneen tai ajavan miltei kaikkea mahdollista riistaa, kuten sutta, supikoiraa, mäyrää, peuraa, metsäkaurista ja muita sorkkaeläimiä, näätää, kärppää, jopa rottaa.

Monet pennut ja nuoret koirat ovat kiinnostuneita myös linturiistasta. On koiria, jotka toimivat kuin kanakoirat ja koiria, jotka sekä ajavat että pysäyttävät hirviä ja antavat seisontahaukkua kuten hirvikoirat.

Kyselylomakkeen tiedot välitetään Ajokoirajärjestön nimeämien jalostusneuvojien käyttöön. He saavat käyttää niitä luottamuksellisesti ainoastaan jalostusneuvonnassa. Lähettämällä lomakkeen antaa koiranomistaja suostumuksensa siihen, että jalostusneuvoja voi välittää koiranomistajan nimi- ja yhteystiedot jalostusneuvontaa pyytävälle nartunomistajalle. Niin sanotuista pelikoirista julkaistaan myös lista myöhemmin SAJ:n verkkoalustoilla.

Kommentoi:

Koiramme