Ehdollista vankeutta suden salametsästyksestä

Yhdeksän pohjoiskarjalaista miestä on tuomittu Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa 60–70 päivän mittaisiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin luvattomasta suden pyynnistä. Metsästysrikos tapahtui 31. joulukuuta vuonna 2017.

Ehdollisten rangaistusten koeaika päättyy 18. tammikuuta 2021. Kaikki yhdeksän miestä tuomittiin 17. tammikuuta 2020 päättyvään metsästyskieltoon. Neljä vastaajaa tuomittiin lisäksi ampuma-aserikkomuksesta heidän säilytettyään aseitaan lain vastaisesti. Kaksi luvatonta haulikkoa toivat yhdelle syytetyistä tuomion ampuma-aserikoksesta.

Joulukuun viimeisenä päivänä vuonna 2017 Joensuun Kiihtelysvaarassa tapahtunutta sudenmetsästystä puitiin 18. tammikuuta 2019 Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Kukaan yhdeksästä tuomitusta ei ollut nähnyt sutta kyseisenä ajankohtana. Kuitenkin kaikki olivat esitutkinnassa yhtä lukuun ottamatta kertoneet jäljittäneensä sutta. Yksi väitti olleensa metsästämässä kettua.

Useimmat tuomitut myös myönsivät, että sutta oli kyseisenä päivänä tarkoitus metsästää ja se oli tarkoitus tappaa. Kaksi todistajaa kertoivat nähneensä suden. Näköhavaintojen paikka ja ajankohta tukivat syytettä metsästysrikoksesta. Käräjäoikeus katsoikin toteen näytetyksi, että muun muassa koirilla tapahtuneen jäljittämisen kohteena oli ollut nimenomaan susi.

Jahdissa oli käytetty useita koiria, ja maastoon oli välillä vaihdettu koiria jäljittämisen tehostamiseksi. Koirat oli varustettu tutkapannoin siten, että useampi osallinen saattoi seurata koirien liikkumista. Vastaajien esitutkintakertomuksista ilmeni, että jahdin kohteena ollutta eläintä oli pyritty saartamaan mottiin sen sijaan, että eläintä olisi lähestytty yhdestä suunnasta ketjumuodostelmassa niin, että eläin liikkuisi poispäin. Kyseisen toiminnan katsottiin viittaavan pikemminkin pyynti- kuin karkotustarkoitukseen.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan kaikki jahtiin osallistuneet olivat tietoisia teon aikana siitä, että he olivat metsästämässä sutta. Metsästys oli toteutettu seuruemetsästyksenä, ja toiminta oli ollut suunnitelmallista ja tahallista. Vastaajien katsottiin toimineen yhdessä, ja kukin heistä on tekijävastuussa syytteessä kuvatusta menettelystä.

Syytteen mukaan sutta ei ole tapettu. Metsästykseksi katsotaan kuitenkin myös pyyntitarkoituksessa tapahtuva riistaeläimen houkutteleminen, etsiminen, kiertäminen, väijyminen, hätyyttäminen tai jäljittäminen, sekä koiran tai muun pyyntiin harjoitetun eläimen käyttäminen riistaeläimen etsimiseen, ajamiseen tai jäljittämiseen. Metsästyslain 37. pykälän 3 momentin mukaan susi on aina rauhoitettu.

Käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen.                 

 

Kommentoi:

Koiramme