Kennelliitto suosittelee ilmoittautumismaksujen palauttamista

Kennelliiton hallitus päätti suosittaa, että näyttelytoimikunnat palauttavat näyttelyihin ilmoittautuneille koirakohtaisen ilmoittautumismaksun vähennettyään siitä jo suoritetut kulut. Tämä siitä huolimatta, että näyttelysäännöissä todetaan ettei näyttelyn peruuntuessa ylitsepääsemättömästä (force majeure) syystä, tarvitse ilmoittautumismaksua palauttaa.  

Mikäli toimikunta palauttaa tällä tavoin näyttelymaksua, ei järjestäjän tarvitse suorittaa piiriveroa kennelpiirille, kansainvälisten näyttelyiden terveystutkimusrahastomaksua eikä pohjoismaisista näyttelyistä suoritettavaa NORD-maksua. Piiriverosta on kuitenkin sovittava kennelpiirin kanssa.

Tällä hetkellä liiton toimiston näyttelysihteerit voivat siirtää omalla päätöksellään sellaisia kuluvan vuoden näyttelyitä, joiden näyttelytoimikunnat ovat anoneet näyttelyn siirtoa. Jotkut näyttelytoimikunnat ovat anoneet siirtoa vuoden 2021 puolelle. Viimeinen ajankohta, jolle näyttelyn siirtoa voidaan anoa, on 30.4.2021.

Kennelliiton kevätvaltuuston, joka piti olla toukokuun lopussa, uudesta päivämäärästä päätetään huhtikuun alussa.

Koronavirustilanteen aikana PEVISAn eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman vaatimusten soveltamisessa jalostukseen käytettäville koirille on käytössä poikkeusmenettely. Jos tilanne muuttuu, antaa Kennelliitto uudet ohjeet.

Useilla koiraroduilla vaaditaan PEVISAssa terveyteen tai käyttäytymiseen liittyviä koe- ja testaustuloksia. Näitä tuloksia ei ole toistaiseksi mahdollista saada, sillä kokeita ja testejä ei voida järjestää.

Kennelliitto varautuu myös koronavirustilanteen mahdolliseen pitkittymiseen ja siihen mahdollisuuteen, että eläinlääkäriasemat siirtyvät hoitamaan vain välitöntä apua vaativat tapaukset, eikä rutiiniluonteisia kartoitustutkimuksia tehdä.

Kommentoi:

Koiramme