Ehdotus eläinten hyvinvointilaiksi lausunnoille

Ehdotus uudeksi laiksi eläinten hyvinvoinnista saatiin lähes kymmenen vuoden valmistelun jälkeen valmiiksi joulukuussa. Maatalousministeriö toivoo esityksestä lausuntoja järjestöiltä. Kennelliitto valmistelee oman lausuntonsa määräaikaan 28. helmikuuta mennessä, lausunto tullaan julkaisemaan liiton lausunnot ja kannanotot -verkkosivulla.

Lakiesitys on nähtävissä verkossa Lausuntopalvelut.fi-portaalissa. Myös yksittäiset henkilöt voivat antaa lausunnon lakiehdotuksesta. Lausunto annetaan sähköisesti edellä mainitun portaalin kautta. Tämä edellyttää rekisteröitymistä palveluun.

Lailla uudistetaan voimassa oleva eläinsuojelulaki vuodelta 1996. Lakiesitys nostaa esille eläinten kunnioittamisen ja eläinten olennaisten käyttäytymistarpeiden tyydyttämisen. Koiraharrastuksen näkökulmasta merkittäviä asioita lakiesityksessä ovat muun muassa eläinjalostusta koskevien säännösten selkeyttäminen ja tarkempi määritteleminen sekä tarkennukset löytöeläinten hoitoon.  

Kennelliitto on nostanut julkisuudessa esille tarpeen koirien pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä. Tämä ei kuitenkaan sisälly lakiesitykseen.

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY on tyytymätön lakiesitykseen. SEY:n mukaan uusi laki jättäisi perustavanlaatuisia eläimen hyvinvoinnin tarpeita toteuttamatta.

– Esimerkiksi ainoa keino käytännössä valvoa eläinten riittävää vedensaantia on säätää jatkuva juomavesi pakolliseksi eläimen pysyvissä pitopaikoissa, sanoo SEYn toiminnanjohtaja Kati Pulli. Jatkuva juomavesi on jo säädetty pakolliseksi mm. kanoille ja yli kahden viikon ikäisille sioille.
– Säädös tulisi laajentaa kattamaan kaikki eläimet. Pitäisi olla itsestään selvää, että eläin saa juoda vettä silloin kun se haluaa, koska sillä on niin valtava merkitys eläimen hyvinvoinnille, sanoo Pulli.

Lakiin oltiin valmisteluvaiheessa kirjaamassa vaatimus jatkuvasta vedensaannista. Maatalousministeri Jari Leppä (kesk.) kuitenkin poisti ehdotuksen.

Kommentoi:

Koiramme