Eläinlääkäreiltä pyydetään lisää tietoa pystykorvien polviongelmista

Suomen Pystykorvajärjestö tarvitsee vielä lisää tietoa eläinlääkäreiltä suomenpystykorvan polviongelmista. Meneillään olevan kyselyn vastausaikaa on jatkettu 16. maaliskuuta saakka.

– Vastauksia on kertynyt muutama kymmenen eri puolilta Suomea, kun tavoitteena on saada vähintään 50 vastausta, kertoo järjestön terveysvastaava Leila Mukkala.

Kyselyn avulla halutaan selvittää suomenpystykorvien polvilumpioluksaation esiintymistä ja vakavuusastetta rodussa sekä samalla eläinlääkärien kokemuksia tutkimusmenetelmästä ja hoitotoimista, kuten patellaluksaatioleikkauksista.

– Tämän kyselyn tuloksia hyödynnetään jatkokyselyssä, joka suunnataan vielä alkavan kevään kuluessa suomenpystykorvan omistajille ja kasvattajille. Molempien kyselyiden tuloksista laaditaan yhteenveto ja suosituksia esimerkiksi koulutusta varten, Mukkala jatkaa.

Polviluksaatio ei ole iso ongelma rodussa, mutta se on kuitenkin selvä haitta käyttökoirilla, ja järjestö on tarttunut aiheeseen yhdessä Kennelliiton kanssa. Järjestö teetti 2000-luvun alussa vastaavan tyyppisen Itä-Suomessa toimiville eläinlääkäreille.

– Kunhan saamme yhteenvedot tehtyä, niin jaamme tietoa mahdollisimman laajasti. Tärkeä olisi tavoittaa varsinkin koiranomistajat, että koiria osattaisiin tutkia myös tämän sairauden selvittämiseksi ja tietoa koirien terveydestä saataisiin jalostuksen ohjausta varten. Polviluksaatio on myös pohjoismainen asia ja koskettaa monia eri rotuja. Suomenpystykorvajärjestö kansalliskoiran avulla tekee näillä kyselyillä pioneerityötä muidenkin rotujen hyväksi.

Kommentoi:

Koiramme