Hyviä uutisia koiranpitoon: kaikki sirutetaan ja rekisteröidään

Valmisteilla oleva eläinten hyvinvointilaki on poikinut pitkään toivotun parannuksen koiranpitoon. Hallituspuolueet ovat jo sopineet, että koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti otetaan käyttöön. Asiasta säädetään eläinten tunnistuslaissa, tiedotti maa- ja metsätalousministeriö keskiviikkona.
Tunnistusmerkintärekisterin perustamista koskeva selvitys valmistuu syksyn aikana. Selvitettävänä on muun muassa, mitä vaatimuksia koira- ja kissarekisterin tulee täyttää, millaisia kustannuksia siitä syntyy sekä Kennelliiton rekisterin mahdollinen hyödyntäminen.
Kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on kuitenkin päätetty jättää tässä vaiheessa pois tunnistuslaista toisin kuin julkisuudessa ehdittiin jo kertoa. Kissat otetaan mahdollisesti myöhemmin mukaan, kunhan koirarekisteristä kertyy kokemusta.
Lausuntokierroksesta tehdyn yhteenvedon mukaan eläinjalostuksen sääntöjen tiukentaminen on saanut kannatusta. Myös koiria koskee jatkuvan vedensaannin turvaaminen pysyvissä pitopaikoissa. Poikkeuslistalla on mainittu ammattimaiset rekikoiratarhat, koska pohjoisissa oloissa sulan veden jatkuva tarjonta on mahdotonta.
Löytöeläinten asemaa parannetaan ja valvontaa lisätään. Maakunnissa valvonnasta vastaavan viranhaltijan on oltava eläinlääkäri. Valvontaa varten pitää olla riittävästi eläinlääkäreitä sekä muuta pätevää ja ammattitaitoista henkilöstä.
Esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista annetaan eduskunnalle alkusyksyn aikana. Lakiin liittyviä asetuksia valmistellaan syksyn kuluessa. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alussa maakuntauudistuksen yhteydessä. Alkuvuodesta lausuntokierroksella olleesta ehdotuksesta annettiin lähes 400 lausuntopalautetta.

Kommentoi:

Koiramme