Suomalaistutkijoille apurahoja

Kaksi suomalaistutkijaa Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta saa apurahaa tutkimusprojekteihinsa. Vakuutusyhtiö Agrian ja Ruotsin kennelliiton yhteinen tutkimusrahasto jakaa vuosittain yhdeksän miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 900 000 euroa eläinlääketieteellisen tutkimustyön tukemiseen.

Anna Boström (PetBone tutkimusryhmä) tekee väitöskirjatyötä aiheesta ”Agilitysuorituksen aiheuttama fyysinen rasitus koiralla”. Sen tarkoituksena on edistää agilityurheilun turvallisuutta ja koirien hyvinvointia. Tutkimuksessa kartoitetaan koiran lihaksistoon ja luustoon kohdistuvaa fyysistä kuormitusta agilitysuoritusten aikana.

Anna-Mariam Kivirannan aiheena on ”Syringomyelia sekä kallon ja kallo-kaularankaliitoksen rakenteelliset poikkeavuudet chihuahuoilla”. Tutkimuksessa kartoitetaan sulkeutumattomien aukileiden esiintyvyyttä chihuahuoilla. Lisäksi tavoitteena on selvittää, onko aukileilla yhteyttä neuropaattisen kivun aiheuttamiin kliinisiin oireisiin ja aivo-selkäydinnesteen virtauksen häiriöihin, kuten syringomyeliaan.

Vuoden 2019 apurahat jaetaan yhteensä 15 pohjoismaiselle tutkimusprojektille. Mukana on erilaisia eläinlääketieteen, perinnöllisyystieteen ja eläinten käyttäytymistieteen alojen tutkimuksia, muun muassa kaihin perinnöllisyystutkimus havannankoirilla, epilepsia petit basset griffon vendeeneillä, kyynpureman aiheuttamat kliiniset oireet ja vaikutukset sekä vinttikoirien alkuperä ja evoluutio.  

Rahaston tavoitteena on, että tutkimusten tuloksia voidaan soveltaa käytännössä ja niiden avulla voitaisiin parantaa muun muassa jalostustoimintaa, lemmikkien terveyttä ja eläinten pitoa. Agrian tutkimusrahaston apurahaa voi hakea tutkija, eläinlääkäri tai muu lemmikkeihin liittyvän tutkimustyön kanssa työskentelevä henkilö. Haettava summa voi olla maksimissaan 100 000 euroa.

Kaikki nykyiset ja aikaisemmat tutkimusprojektit löytyvät rahaston verkkosivuilta. 

Lähde: Agria

Kommentoi:

Koiramme