Suolistomikrobiomin ja aggressiivisuuden välillä yhteys

Sekä amerikkalainen että suomalainen tutkimus ovat löytäneet mahdollisen yhteyden koirien käytöshäiriöiden ja suoliston mikrobitasapainon häiriötilan välillä.
 
Aggressiivisen käyttäytymisen ja koirien suolistomikrobiomien välillä on yhteys, kertoo Oregonin yliopistossa Yhdysvalloissa tehty tutkimus. Samansuuntaisia viitteitä on saatu suomalaisen Jenni Puurusen tuoreessa väitöskirjatutkimuksessa.
 
Amerikkalaistutkimukseen osallistui 31 pitbull-koiraa, joista osa oli aggressiivisia, osa ei. Sitä ei pystytty osoittamaan, että suolistomikrobit aiheuttaisivat aggressiivisuutta tai päinvastoin, mutta niiden välinen yhteys havaittiin.
 
– Tutkimuksemme osoittaa perustan sille, kuinka aggressiot ja suoliston mikro-organismit voivat olla yhteydessä toisiinsa, sanoo tutkimukseen osallistunut opiskelija Nicole Kirchoff Oregonin yliopiston mikrobiologisesta tiedekunnasta.
 
– On tärkeää tarkastella aggressiota ja muita käyttäytymisongelmia myös fysiologian kannalta. Saattaa olla olemassa käyttäytymismuotoja, joilla on fysiologisia vaikutuksia, pohtii käyttäytymistutkija Monique Udell.
 
Oregonilaistutkimuksessa oli mukana 31 pitbull -tyyppistä koiraa, 14 urosta ja 17 narttua. Ne oli otettu huostaan laittomien koiratappeluiden järjestäjiltä. Ennen tutkimuksen aloittamista kukin koira kävi läpi eläinsuojelujärjestön laatiman testin, jonka avulla koirat luokiteltiin joko aggressiiviseksi tai ei-aggressiiviseksi.
 
Koirilta otettiin myös ulostenäytteet suolistobakteerien tutkimiseksi. Hallitsevina kaikissa näytteissä olivat firmikuutit, fusobakteerit, bakteroidit ja proteobakteerit, mutta niiden runsaus erottui merkittävästi aggressiivisten ja ei-aggressiivisten koirien välillä. Jälkimmäisillä oli suhteellisesti enemmän proteobakteereita ja fusobakteereita, kun taas aggressiivisilla koirilla esiintyi suhteellisesti enemmän firmikuutteja. Muitakin mikrobiomieroja aggressiivisten ja ei-aggressiivisten koirien välillä havaittiin.

– Löydämme erilaisten suolisto-organismien ja selkärankaisten fysiologian välillä näkökohtia, joita emme olisi olettaneet ennen viimeisten parin vuoden aikana kehittynyttä mikrobiomitutkimusta. Suoliston ja aivojen välinen yhteys, eli enteerisen hermoston sekä mielialan ja/tai käyttäytymisen välinen viestintä on nopeasti kasvava ja jännittävä tutkimusala, toteaa mikrobiologian ja tilastotieteen tutkija Thomas Sharpton.

– Emme pystyneet osoittamaan mikrobiomin ja aggressiivisuuden välistä syy-seuraussuhdetta, mutta osoitimme, että niillä on yhteys. Ehkä on olemassa mikrobiomimekanismi, joka edistää aggressiivisuutta, mutta tarvitsemme tutkimukseen lisää seurantakokeita.

Tutkijoiden työ on tärkeä askel kohti koirien käyttäytymishäiriöiden selvittämistä. Aggressiiviset koirat aiheuttavat maailmanlaajuisesti päivittäin sekä toisten eläinten että ihmisten loukkaantumisvaaran tai jopa kuoleman.

Lähde: oregonstate.edu

Jenni Puurusen väitöstutkimuksesta on kertonut joulukuussa Helsingin Sanomat. Puurusen tutkimuksessa tutkittiin koirien aineenvaihduntaa suomalaisten koirien verinäytteistä. Puurusen mukaan koiran käytöshäiriöiden taustalla saattaa olla suoliston mikrobitasapainon häiriö. 

Kommentoi:

Koiramme