Tanskandoggien avulla löytyi uusi geenialue

Ihmisen ja koiran ahdistuneisuuden taustalla voi olla yhteisiä tekijöitä, selviää Helsingin yliopiston tutkimuksessa. Pelokkuus ja ahdistuneisuus ovat koirilla perinnöllisiä, tutkimusta varten kerättiin aineistoa yli 120 tanskandoggista. Yliopiston tutkimusryhmä on tunnistanut uuden arkuuteen liittyvän geenialueen ja ahdistuneisuuteen liittyviä ehdokasgeenejä koirista.

Tunnistetulla geenialueella on useita aivojen kehitykseen ja toimintaan, sekä ahdistuneisuuteen liittyviä ehdokasgeenejä, joiden tarkempi analysointi voi paljastaa uusia pelkoon liittyviä hermostollisia mekanismeja.

Tutkimushanke käynnistettiin, kun useat tanskandoggien omistajat lähestyivät tutkimusryhmää ja kertoivat koirilla esiintyvästä erityisesti vieraisiin ihmisiin kohdistuvasta häiritsevästä pelokkuudesta.

– Pelko sinänsä on luontainen, elintärkeä reaktio, mutta liiallisena se hallitsee elämää ja muuttuu käytöshäiriöksi. Etenkin suurikokoisilla koirilla vahvasti ilmenevä pelokkuus on usein erityisen ongelmallista, sillä se vaikeuttaa koiran käsittelyä ja hallintaa, kertoo tohtori Riika Sarviaho Helsingin yliopistosta.

Koirilla ahdistuneisuuteen ja pelokkuuteen liittyviin käytöshäiriöihin luetaan esimerkiksi yleistynyt ahdistuneisuushäiriö sekä erilaiset fobiat. Pelko voi näkyä vaikkapa koiran pyrkimyksenä paeta pelottavaksi koettua tilannetta, mutta pahimmillaan se voi ilmetä aggressiivisuutena, joka saattaa johtaa toisiin koiriin tai ihmisiin kohdistuviin hyökkäyksiin.

– Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty, että koirien ahdistuneisuus ja pelokkuus vastaisivat ihmisten ahdistuneisuushäiriötä. Koirien pelokkuuden tutkiminen voikin tuoda lisää tietoa myös ihmisten ahdistuneisuushäiriöistä ja auttaa ymmärtämään myös niiden geneettistä taustaa, toteaa professori Hannes Lohi tutkimuksen laajemmasta tavoitteesta.

Pelokkuuden taustalla uusi geenialue

Koirien omistajat osallistuivat kansalaistieteen avulla tehtävään tutkimukseen täyttämällä koiristaan käyttäytymiskyselyn. Kyselyn avulla koirat pisteytettiin pelon voimakkuuden mukaan. Geenitutkimus paljasti pelokkuuteen liittyvän geenialueen kromosomista 11. Analyysi toistettiin ottamalla huomioon koiran pentuna kokema sosiaalistaminen, eli tutustuttaminen uusiin ihmisiin, koiriin ja tilanteisiin. Tämä vahvisti saatua tulosta.

– Käyttäytymistutkimuksissa on tärkeää muistaa, että ympäristöllä on geenien ohella suuri vaikutus ominaisuuden ilmenemiseen. Koirilla yksi tärkeä ympäristötekijä, jonka on havaittu vaikuttavan vahvasti pelokkuuteen, on koiranpennun sosiaalistaminen. Tutkimuksessa pyrittiin siis poistamaan pentuna koetun sosiaalistamisen vaikutus ja näin tarkastelemaan vain geneettistä taipumusta pelokkuuteen, kertoo Sarviaho.

Aluetta tutkittiin tarkemmin myös kokoperimäsekvensoinnin avulla, mutta tutkijat eivät toistaiseksi onnistuneet löytämään alueelta tiettyä pelokkuudelle altistavaa geenimuunnosta.

– Vaikka varsinaista riskimuunnosta ei löytynytkään, geenialue on kiinnostava, sillä siellä on useita geenejä, jotka on aiemmin liitetty eri tutkimusmalleissa hermoston kehitykseen ja toimintaan sekä ahdistuneisuuteen. Esimerkiksi MAPK9-geeni on liitetty aivojen kehitykseen ja hermosolujen muovautuvuuteen sekä ahdistuneisuuteen. RACK1 on liitetty hermosolujen kehitykseen ja N4BP3 neurologisiin sairauksiin, kertoo professori Lohi.

Pentuiän kiihtynyt kasvu yhteydessä arkuuteen?

Koirien pelokkuuteen nyt liitettyä aluetta vastaava geenialue on ihmisillä liitetty harvinaiseen syndroomaan, johon kuuluu sekä neurologisia oireita, että esimerkiksi kiihtynyt kasvu lapsuudessa.

– Tutkimus on vielä hyvin varhaisessa vaiheessa ja tuloksia pitää tulkita varovasti, mutta erityisen suurikokoista rotua tutkittaessa on mielenkiintoista, että pelokkuuteen nyt liitetyllä geenialueella näyttää olevan sekä neurologinen että kasvuun liittyvä rooli, jatkaa Riika Sarviaho.

Koirien käyttäytymistutkimuksessa geenilöydöt ovat toistaiseksi melko harvinaisia, eikä nyt löydettyä geenialuetta ole ennemmin liitetty pelokkuuteen. Lohen tutkimusryhmä on aiemmin kuvannut geenialueet myös koirien pelokkuuteen sekä ääniarkuuteen. Geenitutkimusten tulokset vahvistavat oletusta, että pelokkuus ja ahdistuneisuus ovat perinnöllisiä. Jotta tarkemmat riskitekijät voidaan tunnistaa, ja löydösten merkitys vahvistaa, tutkimus tulisi vielä toistaa suuremmassa aineistossa.

Professori Hannes Lohen tutkimusryhmän tutkimus on julkaistu Translational Psychiatry -lehdessä.

Kommentoi:

Koiramme