Kansalaisaloite suden suojelutason laskemiseksi

Kansalaisaloite susien suojelutason laskemiseksi on jätetty oikeusministeriölle. Kun nimiä on koossa 50 000, eduskunta käsittelee aloitteen. Aloitteen laatijat ehdottavat, että susi kuuluisi koko maassa EU:n luontodirektiivin liitteeseen viisi. Nyt susi on poronhoitoaluetta lukuun ottamatta liitteessä neljä, joka edellyttää tiukempaa suojelua. Aloitteen ovat laatineet Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja Pentti Isoviita ja Harmaahirvikoirajärjestön puheenjohtaja, Kennelliiton hallituksen jäsen Esa Kukkonen.

Koiramme-lehti on saanut kansalaisaloitteen julkaistavakseen:

KANSALAISALOITE

Tämän kansalaisaloitteen tarkoitus on edistää ja puolustaa suomalaista kulttuuria ja suomalaiseen perinteeseen vahvasti liittyvää elämäntapaa, jota koirien avulla metsästäminen edustaa, sekä suojella uhanalaista metsäpeurakantaamme.

Aloitteen sisältö

Susi on siirrettävä luontodirektiivin nelosliitteestä liitteeseen viisi koko maassa. Tämän lisäksi suden kannanhoidolliset tavoitteet ja kannan säätely on päätettävä alueellisesti EU:n läheisyysperiaatteen mukaisesti.

Päätökset on tehtävä tarkoituksenmukaisella tavalla ja mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä, joita asia arkielämässä koskee.

Kansalaisaloitteen hyväksymisen jälkeen Suomen valtion on määrätietoisesti vaikutettava Euroopan unioniin, jotta kansalaisaloitteen periaatteet tulevat hyväksytyksi Euroopan unionissa.

Venäjän ja Suomen yhteistä susipopulaatiota on käsiteltävä ja hoidettava liitteen siirron jälkeen siten, että ihmisten oikeus harjoittaa perinteistä elämänmuotoa ja kulttuuria turvataan.

Perustelut

Johdanto

Susi kuuluu Suomen luontoon, mutta sudet eivät saa vaarantaa ihmisten ja kotieläinten turvallisuutta, uhanalaista metsäpeurakantaamme, eikä suomalaista kulttuuria ja suomalaiseen perinteeseen vahvasti liittyvää elämäntapaa, jota koirien avulla metsästäminen edustaa.

Nykytila

Luken tutkimusprofessori Ilpo Kojolan mukaan susien elinvoimaisuuden arviointi puhtaasti kansallisella tasolla on kuitenkin jossain määrin keinotekoista. Globaalisti susi ei ole uhanalainen. Lähde: Ilkka 26.10.2017.

Vahinkoperusteisen poikkeusluvan hakeminen Suomen riistakeskukselta koetaan hankalaksi ja luvan saamisen kriteerit kohtuuttomiksi. Niissä tapauksissa kun poikkeuslupa on saatu, tekevät poikkeusluvan tiukat ehdot suden pyytämisen kohtuuttoman vaikeaksi.

Vastuuhenkilöt

Pentti Isoviita, Oulu
isoviitapentti@gmail.com
+358 50 351 1410
Suomen Pystykorvajärjestö ry.

Esa Kukkonen, Sievi
eok@esakukkonen.fi
+358 44 364 2271
Suomen Harmaahirvikoirajärjestö ry.

 

Päivitetty 26.5.2018

Kannatusilmoitusten kerääminen on päättynyt. Aloite keräsi 30,894 kannatusilmoitusta, joista 19,624 kpl kansalaisaloite.fi-palvelussa ja 11,270 kpl muilla menetelmillä. Aloitteen olisi pitänyt kerätä vähintään 50,000 kannatusilmoitusta edetäkseen eduskunnan käsittelyyn.

 

 

Kommentoi:

Koiramme