Avustajakoirat ovat nyt lääkinnällisiä apuvälineitä

Avustajakoirat rinnastetaan jatkossa opaskoiriin lääkinnällisenä apuvälineenä ja niiden rahoitus siirtyy sairaanhoitopiireille. Asiasta on päättänyt eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, joka toteaa päätöksessään että ”avustajakoirien myöntäminen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineinä edistäisi niiden tosiasiallista saatavuutta ja olisi osa vammaissopimuksen toimeenpanoa.”

Ratkaisu asettaa avustajakoirien ja opaskoirien käyttäjät vihdoinkin yhdenvertaiseen asemaan apuvälinepalveluissa. Näin ollen lainsäädäntö velvoittaa sairaanhoitopiirit luovuttamaan sekä avustaja- että opaskoiria. Tämä on ollut myös Suomen Kennelliiton strateginen tavoite jo pitkään.

Avustajakoirat ovat apuvälineitä, jotka on koulutettu vastaamaan fyysisesti vammaisen ja toimintaesteisen käyttäjän yksilöllisiä tarpeita. Avustajakoirien avulla voidaan parantaa ja ylläpitää käyttäjän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistää ja tukea itsenäistä suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa. Avustajakoira edistää vammaisen henkilön itsenäistä ja omatoimista suoriutumista arjessa ja vastaa välttämättömään liikkumisen tarpeisiin, kuten esimerkiksi aktiivi-ikäisen työssä käymiseen. Siten avustajakoiran käyttäminen voi johtaa muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden vähentymiseen.

– Olemme erittäin tyytyväisiä päätökseen, sillä Invalidiliitto on tehnyt vahvasti töitä tämän eteen. Uskon, että apulaisoikeusasiamiehen ratkaisulla, jossa otettiin kantaa hyvin moniin Invalidiliiton esiin nostamiin epäkohtiin, tulee olemaan myönteistä vaikutusta laajan apuvälineiden käyttäjäjoukon elämään, Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen linjaa.

Invalidiliitto teki helmikuussa 2019 kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle ja pyysi tätä selvittämään, onko sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisessa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden ohjeistuksessa lainvastaisia kohtia. Invalidiliitto nosti esiin kantelussaan hyvin laaja-alaisesti erilaisia vammoista johtuvia tarpeita ja apuvälineohjeissa mainittujen erilaisten apuvälineiden, kuten esimerkiksi potkupyörien ja -lautojen, sähköpyörätuolien, sisäkorvaistutteiden sekä avustajakoirien luovutusrajoituksia. Apuvälineiden avulla varmistetaan eri tavoin toimintaesteisten henkilöiden arjessa pärjääminen.

– YK:n vammaissopimus painottaa sopijapuolten vastuuta apuvälineiden saatavuuden, eikä niiden rajoittamisen suhteen. Oikeusasiamiehen päätös linjaa sitä, että apuvälineen luovuttamisen kriteerinä on vammaisen henkilön yksilöllinen tarve, Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson toteaa.

Kommentoi:

Koiramme