Webinaarissa ennätysyleisö

Torstai-iltana 25. maaliskuuta Kennelliiton järjestämään etäkoulutukseen osallistui ennätysmäärä osallistujia, 2800. Webinaarissa kuluttajaoikeuden juristi Tuula Sario kävi läpi Kennelliiton uudet vakiosopimuslomakkeet, jotka tulevat voimaan huhtikuun alusta alkaen. Vanhoja lomakepohjia voi käyttää vielä tämän vuoden loppuun saakka.

Vakiosopimuslomakkeiden perusajatus on turvata molemmille osapuolille koiran kaupassa kohtuulliset sopimusehdot ja ehkäistä ennalta sopimuksista syntyviä mahdollisia kiistoja. Webinaarista on tallenne, jonka voi kuunnella kahden viikon ajan webinaarin jälkeen.

Kommentoi:

Koiramme