Tullille lisää oikeuksia tarkistaa lemmikkejä

Eläintautilain muutos lisää tullin toimivaltaa valvoa eläinten ja eläinperäisten tuotteiden siirtoja. Tulli on tähän mennessä voinut vain avustaa Ruokavirastoa ja aluehallintovirastoa tarkistuksissa, joita on lähinnä tehty pistokokein maan rajoilla. Nyttemmin tulli voi tehdä tarkistuksia myös itsenäisesti.

Lakimuutos tuli voimaan huhtikuun alussa. Muutoksen arvioidaan lisäävän myös puuttumista lemmikkieläinten laittomaan kauppaan.

Kommentoi:

Koiramme