Naiset ovat miehiä etevämpiä tulkitsemaan koiran tunnetiloja

Unkarilaistutkimuksen mukaan ihmiset ymmärtävät varsin hyvin koiran tunnetiloja; ja naiset ovat tässä parempia kuin miehet. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka hyvin ihminen tunnistaa koiran tunnetiloja vain murinan perusteella, näkemättä koiraa.

Kokeeseen osallistuneille ihmisille ei kerrottu kontekstia heidän kuulemilleen äänille, vaan he saivat arvioida, mitä koira kyseisessä tilanteessa voisi tuntea. Osallistujat arvioivat muun muassa koiran kokemaa pelkoa, aggressiivisuutta, epätoivoa, tyytyväisyyttä ja leikkimielisyyttä.

Koehenkilöt saivat kuunneltavakseen koiran murinaääniä, jotka oli tallennettu erilaisissa tilanteissa: silloin, kun koira on puolustanut ruokaansa toiselta yksilöltä, leikkinyt vetoleikkiä ihmisen kanssa tai kun sitä on lähestynyt tuntematon ihminen uhkaavasti.

Varsinkin leikkimielisen ja vakavamman murinan ero oli koehenkilöille selvä. Kokeen toisessa osassa he saivat arvata, minkälaisessa tilanteessa murina oli äänitetty.

Tutkimuksessa huomattiin, että koiranomistajat ovat parempia arvioimaan koiran tunnetiloja kuin koirattomat.  Naiset suoriutuivat miehiä paremmin, mikä saattaa tutkijan mukaan johtua naisten paremmasta tunneälykkyydestä.

– Havainto on linjassa aiempien tunteiden tulkintaan liittyviin tutkimuksiin, kertoo tutkimusta johtanut Tamás Faragó. Hän arvelee, että naiset ovat usein miehiä myötätuntoisempia ja pystyvät tämän vuoksi herkemmin tunnistamaan erilaisia tunteita – myös muilla lajeilla esiintyviä.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Kommentoi:

Koiramme