Koirauutiset

Ripulien esiintymisestä reaalitietoa

Koirille ripulia aiheuttavien parvoviruksen ja giardioosin sekä salmonellan esiintymisiä voi seurata ajantasaisesti eläintautien Avoin tieto -sivustolta, jota ylläpitää Ruokavirasto. Koirista tilastoidaan myös Neospora-tartuntoja, joista voi aiheutua aivo- ja lihastulehdusta naudalle ja koiralle. Neosporan nauta voi saada suun kautta koiran ulosteesta. Salmonellalöydöksistä näytetään vuodesta 2011 lähtien eläimistä eristetyt ja Ruokaviraston laboratoriossa varmistetut tapaukset. Lisäksi tietoa löytyy eri salmonellaserotyypeistä. Tiedot eläintaudeista päivittyvät sivustolle ajantasaisesti. Tietoja pääsee lukemaan tästä linkistä.

Lohen tutkimustyölle apurahaa Ruotsista

Agria Eläinvakuutuksen ja Ruotsin Kennelliiton yhteisestä tutkimusrahastosta on jaettu lähes yhdeksän miljoonaa kruunua apurahaa 15 tutkimusprojektia varten. Ainoa Suomeen myönnetty apuraha koskee Hannes Lohen tutkimusryhmän OnePersonality-projektia Helsingin yliopistossa. Projektissa kartoitetaan omistajan ja lemmikin välisen persoonallisuuden ja hyvinvoinnin yhteyttä. Vastauksia on kerätty persoonallisuus-, käyttäytymis- ja hyvinvointikyselyiden avulla useista tuhansista koirista ja kissoista. Muita apurahoja myönnettiin muun muassa tutkimukseen, onko eläinlääkärissä käynti liian kallista Ruotsissa sekä sosiaalisten avustajakoirien tuesta oppilaille, joilla on ongelmallisia poissaoloja.

Susiluvista valitettiin hallinto-oikeuksiin

Suden kannanhoidolliseen metsästykseen myönnetyistä 18 poikkeusluvasta on valitettu hallinto-oikeuksiin.

Riistakeskus myönsi viime vuoden joulukuussa alun perin 20 kaatolupaa. Luvusta on vähennetty kaksi muuten jo kuollutta sutta.

Kannanhoidollisista susiluvista oli 30 vuorokauden valitusaika. Maaseudun Tulevaisuus on tiedustellut luvista hallinto-oikeuksilta. Kävi ilmi, että kaikista luvista on valitettu. Valittajat hakevat myös täytäntöönpanokieltoja.

 

Tori.fi poisti ostoilmoitukset

Tori.fi on Kennelliiton pennunhankintakampanjan myötä poistanut lemmikkien ostoilmoitukset palvelustaan. Kennelliitto kampanjoi vastuullisesta pennunhankinnasta Tori.fi-verkkopalvelussa viime vuonna ja edellisenä vuonna. Molemmilla kerroilla aiheeseen ”osui” lähes miljoona Torin kävijää. Kampanjan myötä Tori.fi:n johto päätti poistaa lemmikkien ostoilmoitukset palvelustaan.

Torin päätöksen ansiosta jätetään vuositasolla useita tuhansia ilmoituksia julkaisematta.

 

Suden metsästys alkaa tammikuussa

Suden kannanhoidollinen metsästys alkaa vuoden 2022 alusta. Kiintiö on 20 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella enintään neljästä laumasta. Metsästys on osa susikannan hoitosuunnitelmaa, jonka tavoitteena on säädellä susikannan kasvua, ehkäistä vahinkoja ja edistää suden hyväksyttävyyttä. Luken viime maaliskuussa tekemän kanta-arvion mukaan Suomessa on suurin susikanta sataan vuoteen. Susilaumoja arvioidaan olevan 36–51. Kiintiön ei uskota heikentävän susikannan suotuisan suojelutason säilyttämistä. Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti asetuksen 14. joulukuuta. Asetusluonnoksesta jätettiin 30 lausuntoa.

Traces-järjestelmään uudet tunnukset

Eläinten jäljitettävyyttä ja valvontaa varmistava Traces-järjestelmä on uusittu. Kaupallisesti eläimiä maahan tuovan myyjän on rekisteröidyttävä kansainväliseen järjestelmään ennakolta. Tunnukset tuoja saa Ruokaviraston ylläpitämästä eläintenpitäjärekisteristä. Tracesiin syötetään yksityiskohtaiset tiedot maahan tuotavista eläimistä. Lähtömaan eläinlääkäri laatii terveystodistuksen kaksi vuorokautta ennen eläimen siirtoa. Ulkomailta lemmikin hankkiva ostaja taas on vastuussa siitä, että pyytää Traces-todistusta nähtäväkseen. Eläinten maahantuontia valvotaan viranomaisten yhteistyössä. Tullilla on huhtikuussa 2021 voimaan tulleen eläintautilain perusteella rinnakkainen toimivalta aluehallintoviraston kanssa.

Koiramme