Kolmasosalla Suomeen tuoduista koirista jälleen puutteita papereissa

Läänineläinlääkärit tarkistivat jälleen pistokokein matkailijoiden ja heidän Suomeen tuomiensa koirien matkustusasiakirjoja Helsingin satamissa perjantaina 19. toukokuuta. Viikonloppuna järjestettiin suuret kansainväliset koiranäyttelyt Helsingissä ja Virolahdella.

Tarkoituksena oli tarkastaa Suomeen matkaavien lemmikkien maahantuloedellytykset sekä lisätä lemmikkien kanssa liikkuvien tietoisuutta tuontivaatimuksista sekä tautiriskeistä. Tehovalvonta toteutettiin yhteistyössä tullin ja eläinlääketieteen opiskelijoiden kanssa.

Lemmikkien maahantuonti ilman vaadittuja rokotuksia ja lääkitystä tarkoittaa, että nämä saattavat tartuttaa raivotautia tai ekinokokkia suomalaisiin lemmikkeihin ja ihmisiin. Laittoman maahantuonnin epäillään olevan laajamittaista ja järjestäytynyttä toimintaa, johon liittyy myös harmaata taloutta.

Perjantai-illan aikana Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkärit tarkastivat 19 koiraa. Näistä kuuden koiran maahantuloasiakirjoista löytyi puutteita. Kolme koiraa sai palautusmääräyksen eli ne käännytettiin takaisin Viroon. Niiltä puuttui joko passi tai voimassa oleva rabiesrokotus. Kolmelle koiralle annettiin määräys käydä ottamassa ekinokokkilääkitys. Puutteet todettiin tavallisten Tallinna-Helsinki-välin matkustajien koirilla.

Maahan tuotavalla koiralla tulee olla tunnistesiru, lemmikkieläinpassi, voimassa oleva raivotautirokotus ja ekinokokkilääkitys. Mikäli koiralla havaitaan puutteita rokotuksissa tai lääkityksessä, tehdään tautiriskiarvio ja sen perusteella koira joko lähetetään takaisin lähtömaahan, eristetään tai lopetetaan. Virallinen raivotautiepäily johtaa lähes aina eläimen lopettamiseen. Suomessa ei tällä hetkellä esiinny rabiesta eikä ekinokokkia ja huolena on, että kyseiset taudit rantautuvat Suomeen vilkkaan eläinliikenteen seurauksena.

Jos eläinten välitys on ammattimaista, maahantuojan tulee tehdä ilmoitus  aluehallintovirastoon sekä sisämarkkinatuonnissa maahantuojan on oltava rekisteröity Eviraan.

Eläinten maahantuontiin liittyvää tietoa on Eviran nettisivulla:

https://www.evira.fi/elaimet/tuonti-ja-vienti/lemmikki-mukaan-matkalle/

 

Kommentoi:

Koiramme