Kaikilla koirilla ei ole pääsyä ns. yleisiin tiloihin

Koirien tuominen Järvenpään uuteen sosiaali- ja terveyskeskukseen ei ole sallittua. Eduskunnan oikeusasiamies vastasi asiasta tehtyyn kanteluun.

Kantelussa valitettiin siitä, että vain työtä tekevät koirat – näkövammaisten opaskoirat, liikuntavammaisten avustajakoirat ja kuulovammaisten kuulokoirat saavat tulla sosiaali- ja terveyskeskukseen.

Elintarvikehygienia-asetuksen mukaan työtä tekevillä koirilla on pääsy myös elintarvikehuoneiston asiakastiloihin. Muilta koirilta pääsy on kielletty. Kieltoa Järvenpään kaupunki perusteli paitsi keskuksessa toimivilla suurtalouskeittiöllä ja ravintolalla, myös allergiasyillä.

Eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan lemmikkien pääsystä päättää tilassa toimija, joka ei halua koiria sisään. Asian ratkaissut apulaisoikeusasiamies katsoo Järvenpään kaupungin toimineen harkintavaltansa puitteissa.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Vantaan Sanomat.

 

 

 

Kommentoi:

Koiramme