52 prosenttia suomalaisista on koiraihmisiä!

Runsas puolet suomalaisista, 52 prosenttia, luonnehtii itseään koiraihmiseksi. Tiedot käyvät ilmi Taloustutkimuksen käyntihaastatteluista. Kyselyyn vastanneista 25 prosenttia sanoo olevansa kissaihmisiä, ja 15 prosenttia kertoo olevansa yhtä paljon molempia. Vain seitsemän prosenttia suomalaisista sanoo, ettei ole lainkaan koira- eikä kissaihminen.

Koiraihmisten osuus jakautuu lähes tasan miesten ja naisten kesken. Sen sijaan naisissa on enemmän kissaihmisiä (29 %) kuin miehissä (21 %). Ikäryhmien ja muiden taustamuuttujien kohdalla ei löytynyt merkitseviä eroja.

Joka kolmannella suomalaisella on kotonaan lemmikkieläin tai -eläimiä. Lapsiperheissä lemmikkejä on 52 prosentilla, kun taas sinkkutalouksissa niitä on vain 18 prosentilla. Lemmikkejä on sitä enemmän, mitä hyvätuloisempi kotitalous on. Niistä, joilla ei ole lemmikkejä, lähes 40 prosenttia kertoo haluavansa lemmikin, jos se olisi mahdollista. Lemmikki on erityisesti nuorten haaveissa.

Kyselyssä tiedusteltiin myös puoluekantaa. Siitä selvisi, että Perussuomalaisten kannattajissa on selvästi eniten (53 prosenttia) niitä, joilla on lemmikkieläimiä. Myös kristillisdemokraattien kannattajilla on monella lemmikki (45 prosentilla). Vähiten lemmikkejä on Rkp:n (23 %) ja Kokoomuksen (24 %) kannattajilla. Kokoomuksen kannattajissa on kaikkein eniten (75 prosenttia) niitä, jotka eivät edes haluaisi lemmikkiä.

Lemmikkien pitäminen on yleisintä pääkaupunkiseudun ympäryskunnissa, joissa asuu paljon lapsiperheitä, sekä maaseudun haja-asutusalueilla. Keskustan kannattajissa ei kuitenkaan ole keskimääräistä enempää lemmikin omistajia, vaikka puolueen kannatus on vahvimmillaan maaseudulla.

Suurimmat syyt siihen, miksi ihmisillä ei ole lemmikkejä, liittyvät ajankäyttöön: noin joka viides mainitsee syyksi sen, että lemmikki joutuisi olemaan liikaa yksin kotona. Eläkeikäisillä suomalaisilla matkustelu on syynä lemmikin omistamattomuuteen enemmän kuin nuorilla. Yli 65-vuotiaat ovat myös muita ikäryhmiä enemmän sitä mieltä, että lemmikkieläin sitoisi ja toisi liikaa vastuuta.

Joka viides vastaaja kertoo lemmikin puuttumisen syyksi allergian tai astman. Noin joka kymmenes myöntää suoraan, että syynä on mukavuudenhalu. Taloudelliset syyt nousevat esiin joka kymmenennellä, kun asiaa kysytään avoimella kysymyksellä.

Taloustutkimus suoritti tutkimuksen Omnibus-käyntihaastatteluina, joissa vastaajia oli tuhat. Otos edustaa Suomen aikuisväestöä kolmen prosenttiyksikön virhemarginaalilla.

Lähde: Taloustutkimus 

Kommentoi:

Koiramme