Juniori- ja veteraanivaliot myös meille

Suomeenkin tulee juniori- ja veteraanimuotovalionarvot. Alle 2-vuotiaiden mahdollisuus kilpailla sertistä rajoitetaan kahteen.

Kennelliiton valtuusto hyväksyi päivitetyt näyttelysäännöt, jotka mahdollistavat uusien juniori- ja veteraanisertifikaattien jakamisen. Valionarvosääntöihin tuli lisäys, joka tuo Suomeen juniori- ja veteraanimuotovalionarvot. Tittelin saamiseksi ei ole käyttötulosvaatimusta.

Valtuustossa meni läpi myös esitys, joka mahdollistaa sertin jakamisen koiralle, joka ei sijoitu edes paras uros/narttu -luokassa. Eli alle kaksivuotias koira ei saa vastaanottaa enempää kuin kaksi serttiä. Sertin saaja haetaan kaikista SA:n saaneiden joukosta. Valtuustoaloitteen oli tehnyt Borderterrierikerho. Äänestystulos serttisäännön puolesta oli 66–56.

Koira ei siis voi vastaanottaa sertifikaattia, mikäli sillä on Suomen muotovalion arvoon oikeuttavat näyttelytulokset, mutta siltä puuttuu valionarvosta vain siihen määrätyt lisävaatimukset tai alle kaksivuotiaalla koiralla on jo kaksi aikaisemmin vastaanotettua sertifikaattia.

Juniorimuotovalion arvo (FI JMVA) voidaan myöntää koiralle, joka on saanut kolme juniorisertifikaattia näyttelystä Suomessa kolmelta eri palkintotuomarilta. Veteraanimuotovalion arvo (FI VMVA) voidaan myöntää koiralle, joka on saanut kolme veteraanisertifikaattia näyttelystä Suomessa kolmelta eri palkintotuomarilta.

Sääntöuudistukset tulevat voimaan 1.1.2022. Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet ja näyttelyiden järjestämisohjeet tuodaan hallituksen hyväksyttäviksi syksyllä.

Valtuusto hyväksyi myös muutoksen koe- ja kilpailusääntöihin, jolla yhtenäistetään sanamuoto siitä, minkä ikäinen koira voi saada valionarvoon oikeuttavan näyttelytuloksen. Kaikista koe- ja kilpailulajien valionarvovaatimuksista poistetaan maininta näyttelyvaatimuksesta ja se lisätään omaksi, kaikkia koskevaksi yleiseksi kohdaksi seuraavasti:

”Kokeista ja kilpailuista myönnettäviin valionarvoihin vaaditaan, että koiran näyttelytulos on vähintään laatumaininta ´hyvä´ jostain FCI:n jäsen- tai kumppanimaan kenneljärjestön hyväksymästä näyttelystä koiran täytettyä 15 kuukautta.” Muutos tulee voimaan 1.1.2022.

Kommentoi:

Koiramme