Itävallassa eivät kaikki koirat pääse enää näyttelyyn

Virkaeläinlääkärit estivät Itävallassa useiden koirien osallistuminen Grazin näyttelyyn maaliskuussa. Esto perusteltiin maan eläinsuojelulailla. Euroopan Voittaja -näyttely järjestetään kesäkuussa Itävallan Welsissä, joten Grazin tapahtumat ovat saaneet runsaasti julkisuutta sosiaalisessa mediassa. Näytteilleasettajat ovat huolissaan, kannattaako EV-näyttelyyn edes matkustaa.

Itävallan eläinten hyvinvointilaissa todetaan, että liioitelluilla ominaisuuksilla olevia koiria, joilla on esimerkiksi hengitysvaikeuksia tai runsaasti puuttuvia hampaita, ei saa esittää. (“The exhibiting of dogs with tortured breeding characteristics [for example dogs with difficulty in breathing, hairless dogs with a strong tooth outnumbered or toothless] is prohibited”.)

Ruotsin Kennelliitto on näiden tietojen perusteella esittänyt Itävallan Kennelliitolle kysymyksen tämän säännön merkityksestä ja saanut tämän vastauksen:
”Itävallan eläinten hyvinvointilaki kieltää 5 §:ssä sellaisten koirien näyttelyttämisen, joilla on liioiteltuja ominaisuuksia, kuten seuraavia oireita: hengenahdistus, liikkumishäiriöt, halvaus, ihotulehdus, silmän sidekudoksen ja/tai sarveiskalvon tulehdus, sokeus, kuurous, neurologiset oireet, hampaiden epämuodostumat, kallon epämuodostuminen. Näitä valvoo virkaeläinlääkäri ja koira voidaan sulkea näyttelystä, jos sillä todetaan edellä mainittuja oireita. Valitettavasti, koska eläinlääkärien diagnoosi on aina yksilöllinen mielipide, emme voi ennustaa diagnoosia ja sen seurauksia. Koiran esittäjän/omistajan on itse arvioitava olemassa oleva riski.”


(“The Austrian Animal Welfare Act prohibits in § 5 the issuing of dogs with characteristics of tormenting and lists the following symptoms: shortness of breath, movement abnormalities, lameness, inflamation of the skin, inflamation of the conjuncativa and/or the cornea, blindness, deafness, neurological symptoms, malformations of the dentition, malformation of the skull. These symptoms are controlled by an official veterinarian and dogs can be excluded from the exhibition if the disease is diagnosed. Unfortunately, as the diagnosis of the veterinarians is always an individual opinion, we cannot predict the diagnosis and its consequences. The existing residual risk must be assessed by the dog handler himself.”)

Jokaisen näytteilleasettajan on siis arvioitava itse, voiko hänen koirallaan katsoa olevan jokin tai joitakin näistä oireista sekä arvioida riski hylkäämisestä. Itävallassa on myös kiellettyä käyttää koiralla ns. kuristuspantaa ja viiksikarvojen leikkaaminen on sekin kiellettyä.

EV-näyttelyn ilmoittautumisaika meni alun perin umpeen jo maaliskuun puolivälissä, mutta sitä jatkettiin siitä vielä kolmella viikolla ja se päättyi 5. huhtikuuta.
 
Rotukohtaiset ilmoittautumismäärät: EV-näyttelyyn ja Austrian Winner -näyttelyyn.

Kommentoi:

Koiramme