Kokeet voidaan aloittaa, mutta ei näyttelyitä

Kesä-heinäkuussa ei Suomessa saa järjestää koiranäyttelyitä, päätti Kennelliiton hallitus kokouksessaan 12. toukokuuta. Sen sijaan kokeita, kilpailuja ja testejä voidaan käynnistää pienimuotoisesti kesäkuun alusta lähtien, mutta ilman yleisöä.

Järjestäjillä on oltava käytössään kaikkien tapahtumassa paikalla olevien henkilöiden yhteystiedot. Mikäli yhdelläkin tapahtumassa mukana olleella henkilöllä todetaan koronavirusaltistus, voivat terveysviranomaiset asettaa kaikki tapahtumaan osallistuneet kahden viikon mittaiseen karanteeniin.

Tapahtumapaikalla tulee olla käsienpuhdistusmahdollisuus. Jos tilaisuudessa on ruokatarjoilu, tarjoilee järjestäjä ruoan. Kokeen, kilpailun tai testin järjestäjän tulee ottaa tarkkaan huomioon toimihenkilöiden ja osallistujien turvallisuus. Vain tapahtuman järjestämisen kannalta välttämättömillä henkilöillä on oikeus olla paikalla.

Kennelliiton hallituksen hyväksymät ohjeet lähtevät siitä, että kokeen, kilpailun tai testin voi järjestää 1.6.2020 alkaen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

–        Yksittäiseen tapahtumaan osallistuu yhteensä enintään 50 henkilöä koko tapahtumapäivän aikana, mukaan lukien tapahtuman toimihenkilöt ja järjestäjän edustajat.

–        Riskiryhmään kuuluvan henkilön ei suositella toimivan tuomarina, toimihenkilönä tai koiranohjaajana.

–        Kokeessa, kilpailussa tai testissä pois lukien palveluskoirien viestikoe saa olla ainoastaan yksi ohjaaja koiraa kohden.

–        Tapahtuma voidaan järjestää kokonaisuudessaan turvaetäisyyksiä noudattamalla ja riittävän väljästi.

–        Mikäli koe, kilpailu tai testi sisältää rataan tutustumisen, saa siihen osallistua enintään viisi henkilöä kerrallaan toimihenkilöiden lisäksi.

–        Koiran mikrosirun tarkistaa koiranohjaaja tapahtuman järjestäjän sirunlukijalla. Toimihenkilö tai tuomari tarkistaa sirunumeron laitteesta. Järjestäjän tulee huolehtia siitä, että laite desinfioidaan jokaisen käyttäjän jälkeen.

–        Koepaikka on tarpeeksi suuri, jotta turvaetäisyyksiä voidaan noudattaa kaikilta osin koko tapahtumapäivän ajan.

Tuomarin ja toimihenkilöiden tulee pitää turvaetäisyys muihin henkilöihin. He eivät kättele tapahtumassa ketään. Etäisyyden noudattaminen voi olla hankalaa niissä koemuodoissa, joissa kokeen läpivienti ja kokeen luonne edellyttävät viranomaisten ohjeistamaa vähintään yhden–kahden metrin turvaväliä. Tällaisia koemuotoja ovat esimerkiksi MH-luonnekuvaus, rally-toko, vesipelastus ja vinttikoirakokeet.  

Myös muissa lajeissa lähikontaktia vaativassa osiossa on noudatettava turvaetäisyyksiä, tai osiota ei suoriteta ollenkaan. Esimerkkejä tällaisista koemuodoista ovat luonnetesti, paimennuskokeet, palvelus- ja pelastuskoirakokeet sekä tottelevaisuuskoe, jossa on luoksepäästävyysosio.

Tapahtumien järjestäjien, tuomareiden ja toimihenkilöiden on ensisijaisesti noudatettava Suomen valtion ja viranomaisten, kuten Aluehallintoviraston antamia ohjeita. Kennelliiton hallitus seuraa koronatilannetta ja tekee tarvittavat uudet päätökset, mikäli tilanne sitä vaatii. 

Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen, kilpailun tai testin toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.

Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on ylituomarilla oikeus keskeyttää koe, kilpailu, testi tai koesuoritus sekä poistaa tilaisuudesta henkilö, joka ei noudata ohjeita.

* Muokattu 18.5.2020: korjattu turvavälin suositusetäisyys 1–2 metriin.

Kommentoi:

Koiramme