Vaarallinen hyppyeste huolestuttaa palveluskoiraharrastajia

Palveluskoirakokeissa ensi vuonna voimaan tulevat uudet tottelevaisuusohjeet huolestuttavat harrastajia. Yli 20 koirayhdistystä on allekirjoittanut Suomen Palveluskoiraliiton koe- ja kilpailutoimikunnalle tehdyn kannanoton, jossa esitetään sekä luopumista kansainvälisen IGP-koeohjeen mukaisen hyppyesteen käytöstä että nykyistä turvallisemman esteen ottamista käyttöön.

Uuden ohjeen mukaan nykyinen metrin korkuinen kiinteä hyppyeste muuttuu heilurimalliksi niin, että alaosa on 80 senttiin saakka kiinteä, mutta 20 sentin yläosa on heiluva. Kannanoton mukaan este on koiralle vaarallinen. Heilurimainen yläosa voi lyödä koiran jalkoihin siten, että se aiheuttaa vakavia ja pysyviä vaurioita. Harrastajilla on kokemusta muun muassa polvi- ja ristisidevammoista, jotka ovat syntyneet heiluriesteellä. Koira voi myös jäädä esteeseen kiinni tai kompastua.

Kannanotossa viitataan tulevaan eläinten hyvinvointilakiin, jossa korostetaan aiempaa enemmän kokeiden ja kilpailujen järjestäjän vastuuta koirien hyvinvoinnista.

Vaihtoehtoina esitetään esimerkiksi kiinteän alaosan päälle asetettavaa kosketuksesta putoavaa irtonaista yläosaa tai rimaa. Ehdotuksiin kuuluu myös irrottautuminen kansallisissa lajeissa kansainvälisestä koeohjeesta ja vastaavasti lähentyminen muiden Pohjoismaiden kanssa.

Kommentoi:

Koiramme