Kennelliiton nuorisotoimintaan ohjaajan opas

Nuoret koiraharrastajat ovat tulevaisuudessa järjestäytyneen koiratoiminnan tekijöitä, siksi Kennelliitto panostaa nuorisotyöhön. Nyt on opinnäytetyönä valmistunut nuorisotoiminnan ohjaajille ohjaajan opas, jota tullaan hyödyntämään jatkossa Kennelliiton tapahtumissa nuoria ohjaavien aikuisten toiminnassa.

Ohjaajan opas sisältää käytännön teoriaa nuorten kehitysvaiheista aina varsinaisiin ohjaustilanteisiin asti. Työn tilaaja on Suomen Kennelliitto. Ohjaajan opas on ensimmäinen kirjallinen materiaali nuorten ohjaamisesta organisaatiolle. 

Oppaan sisällössä haluttiin hyödyntää nuorten näkemyksiä sekä kokemuksia Kennelliiton nuorisotoiminnan parissa tapahtuvasta ohjaamisesta. Kyselyt toteutettiin Kennelliiton Tokonuoret -valmennusryhmässä sekä Suurleirillä kesän 2017 aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä 40 nuorta sekä seitsemän leiriohjaajaa. 

Oppaaseen toivottiin ohjaajien kokemuksia ja näkökulmia sitoutumisesta ja jaksamisesta vapaaehtoistyössä. Varsinaisessa opinnäytetyössä tutkittiin näitä teemoja kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksen myötä selvisi, että nuorten ajatukset hyvästä ohjaamisesta erosivat hieman eri harrastusympäristöjen välillä. Tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että eri toiminnoissa ohjaajilta vaaditaan erilaisia toimintatapoja, eikä hyvä ohjaaja ole jokaisen osallistujan mielestä samanlainen. Leiriohjaajien vastauksista huokui yhteistyön merkitys, minkä avulla työssä jaksaa vastoinkäymistenkin ylitse. 

Opinnäytetyö vahvistaa entisestään käsitystä siitä, että myös harrastustoiminnan parissa tehdään valtakunnallisesti paljon nuorisotyötä. Oppaaseen on koottu yhteen aihealueita ja käsitteitä, jotka ovat olleet tiedossa nuorten parissa toimivien aikuisten keskuudessa, mutta perusteluita nuorisotyön näkökulmasta ei aiemmin ole julkaistu.

Ohjaajan opasta tullaan hyödyntämään jatkossa Kennelliiton tapahtumissa nuoria ohjaavien aikuisten toiminnassa. Sekä opas että varsinainen opinnäytetyö ovat sovellettavissa koko koiraharrastukselle.

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017091515133

 

Kommentoi:

Koiramme