Luonnekysely collie-rodusta

Suomen Collieyhdistys pyrkii selvittämään, esiintyykö rodulla arkuutta ja pelokasta käyttäytymistä. Huhuja aiheesta kuullaan toistuvasti, mutta faktatietoa eikä tietoa noiden ominaisuuksien mahdollisesta periytyvyydestä ei ole.

Collieyhdistyksen luonnetoimikunta kutsui viime vuonna ruotsalaisen eläinjalostuksen tohtorin Per Arveliuksen kertomaan Ruotsissa tehdystä collieiden luonnetutkimuksesta. (Luennosta on kirjoitettu artikkeli Colliesanomat-lehteen 2/2017.) Yhdistys päätti ottaa käyttöön C-BARQ-kyselyn, joka on tällä hetkellä tieteellisesti tutkituin, ja Arveliuksenkin tutkimuksissa hyvin toimivaksi todettu tapa mitata koirien luonneominaisuuksia.

Kyselyn avulla on mahdollista kerätä kattava aineisto rodun tilanteesta Suomessa ja selvittää aineiston avulla luonneominaisuuksien perinnölliset tunnusluvut. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni omistaja, myös yhdistyksen ulkopuolelta, vastaamaan kyselyyn.

Tutkimusaineisto analysoidaan Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan kotieläintieteen opiskelija Elisa Ikosen pro gradu -tutkielmana. Tutkimustulosten luotettavuuden kannalta aktiivinen ja laaja osallistuminen on tärkeää.

Kysely on avoinna 31.3.2018 asti. Linkki kyselyyn: https://fi.surveymonkey.com/r/7MSWCFM

 

 

Kommentoi:

Koiramme