Koirien käyttöä porotöissä halutaan lisätä

Koira on porotaloudessa perinteisesti käytetty apukeino. Kokemusten perusteella koira on ihmistä parempi pitämään porot poissa niille kielletyiltä alueilta, kuten viljellyiltä pelloilta. Siksi Lapin Ammattikorkeakoulussa on menossa hanke, jonka tavoitteena on lisätä koirien käyttöä porotaloudessa. Tekeillä on myös opas peltoporokoiran kouluttamiseen, johon on koottu muun muassa eri tasoisille koiran kouluttajille tarkoitettuja videoita.

Poroilla on vapaa laidunnusoikeus, mutta ne eivät saa aiheuttaa vahinkoa maataloudelle. Tehokkain tapa pitää porot pois kielletyistä paikoista on aitaaminen, mutta aina se ei ole mahdollista.

Yksi tapa porojen siirtämiseen on peltoporokoiran käyttäminen. Ammattikorkeakoulussa uskotaan, että peltoporokoirien myötä koirien käyttö vahvistuu myös eteläisellä poronhoitoalueella.

– Porojen aiheuttamien vahinkojen tehokas ennaltaehkäisy parantaa elinkeinojen ja asukkaiden välistä yhteistyötä, sanoo Sallan paliskunnan osakas ja paljon koiria työssään käyttävä Niina Mattila sanomalehti Kalevalle.

Lähde: Kaleva

Kommentoi:

Koiramme