Ukrainalaisten lemmikkieläimillä kuukauden karanteeni Suomessa

Suomeen tulee Ukrainan sotaa pakenevien mukana myös lemmikkieläimiä, joiden maahantuontivaatimukset eivät välttämättä täyty. Koska Ukrainassa esiintyy muun muassa raivotautia (rabies), lemmikit on pidettävä pääsääntöisesti kuukauden eristyksessä. Määräyksistä tiedottaa Ruokavirasto.

Karanteenin aikana eläimen hoidosta vastaa vain lemmikin oma perhe. Lemmikkiä saa ulkoiluttaa vain kytkettynä, eikä se ulkonakaan saa olla kosketuksissa muihin eläimiin tai ihmisiin. Ruokavirasto voi pidentää eristysaikaa tarpeen mukaan.

– Vaikka raivotaudin maahantulon riski on pieni, niin tauti on ihmisille ja muille nisäkkäille tappava ilman asianmukaista, ajoissa aloitettua hoitoa. Ukrainasta tulleiden lemmikkieläinten kanssa tekemisissä olevien on syytä olla tietoisia siitä, että tilannetta on tarkkailtava eri tavoin kuin suomalaisten lemmikkien kanssa, sanoo yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu Ruokaviraston eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksiköstä.

Turhaa kontaktia Ukrainasta tuotuihin koiriin, kissoihin ja fretteihin on syytä välttää. Myös pakolaisia auttavien henkilöiden ja heidän lemmikkieläintensä on syytä pysyä erillään Ukrainasta tuoduista lemmikkieläimistä, kunnes eristysaika päättyy.

Pikaisesti eläinlääkäriin

Lisäksi on tärkeää, että kaikki Ukrainasta perheidensä mukana tulleiden lemmikkieläinten omistajat tai haltijat ohjataan pikaisesti ottamaan yhteyttä eläinlääkäriin. Näin puutteet maahantuontivaatimuksissa voidaan täydentää esimerkiksi rokotteiden ja loislääkityksen osalta. Lisäksi lemmikkieläimille asennetaan mikrosiru, jollei sellaista vielä ole.

Jos Ukrainasta tuotu lemmikkieläin puree ihmistä, on otettava heti yhteyttä terveydenhuoltoon. Lemmikkieläimen sairastuessa tai kuollessa on oltava yhteydessä eläinlääkäriin. Kun on yhteydessä eläinlääkäriin tai terveydenhuoltoon lemmikkieläimeen liittyvässä asiassa, on aina kerrottava, jos kyseessä on Ukrainasta pakolaisen mukana maahan tullut eläin.

Sotaa pakenevia ukrainalaisia saapuu Suomeen lemmikkieläimineen EU:n sisärajaliikkuvuuden perusteella, eikä kaikkia siksi tavoiteta Suomen rajalla. Ukrainasta saapuvat lemmikit tulisi Suomeen tullessa esittää Tullin tarkastettaviksi.

Ruokaviraston tiedotti 4. maaliskuuta lievennyksistä Ukrainan sotaa pakenevien mukana saapuvien lemmikkien maahantuontivaatimuksissa. Lievennykset koskevat myös Venäjältä palaavien Suomen ja muiden maiden kansalaisten lemmikkieläimiä, ei kuitenkaan Venäjän tai Valko-Venäjän kansalaisia.

Kommentoi:

Koiramme