Myös USA kampanjoi koirien halpatuontia vastaan

Koirien kysyntä Yhdysvalloissa on vuodessa yli 8 miljoonaa koiraa. Maan Kennelliitto AKC sanoo, etteivät yhdysvaltalaiset kasvattajat pysty vastaamaan tähän kysyntään, jonka vuoksi laiton tuonti rehottaa. Maahan tuodaan vuosittain jopa 1,25 miljoonaa koiraa, raportoi USA:n tautien valvonta- ja ehkäisykeskus (CDC). Maan väkiluku on noin 330 miljoonaa.
 
Koirien tuonnin räjähdysmäinen kasvu on johtanut aiheelliseen zoonoosien pelkoon. Koirilla saattaa olla vieraita loisia, virusinfektioita, bruselloosia sekä raivotautia. Taudit voivat pikkuhiljaa siirtyä maan omaan koirapopulaatioon ja siten vaarantaa koirien ja muiden eläinten sekä niistä huolehtivien ihmisten terveyden. CDC raportoi, että noin 75 prosenttia uusista sairauksista on zoonoottisia eli ne voivat tarttua eläimestä ihmisiin. Myös AKC on pitkään ollut huolissaan tarttuvien tautien ja zoonoosien uhasta.

Yhdysvaltoihin tuodaan yhä lisääntyvissä määrin koiria, joilla ei ole eläinlääkärintodistuksia eikä voimassa olevia rokotuksia. Nykyiset lemmikkieläinten tuonnin valvontamekanismit perustettiin ennen tuonnin räjähdysmäisen kasvun alkamista. Nyt maahan pyritään saamaan tiukemmat tuontivaatimukset koirille, jotka tuodaan korkean rabiesriskin maista. Korkean rabiesriskin maiksi AKC listaa Afrikan maat, Karibian ja Etelä-Amerikan, Aasian, Keski-Aasian sekä Itä-Euroopan maat. Yhdysvaltain Senaatti käsittelee lakiehdotusta tänä vuonna.

Myös AKC suhtautuu myönteisesti Healthy Dog Importation Act 2023 -lain käyttöönottoon. Laki ei kuitenkaan kieltäisi tuontia mistään tietystä maasta. Sen sijaan se edellyttäisi, että kaikilla Yhdysvaltoihin tulevilla koirilla on mukanaan hyväksytyn eläinlääkintäviranomaisen myöntämä terveystodistus ja niillä on mikrosiru. Lisäksi jokainen saapuva koira tulee tarkistaa tuontisatamassa/-kentällä.

AKC huomauttaa, että kasvattajille on jalostuskoirien tuonti ulkomailta elintärkeää. – Olemme kuitenkin huolissamme koko ajan lisääntyvistä satunnaisista lähteistä peräisin olevien lemmikkieläinten maahantuontitapauksista. Ihmisten ja lemmikkien terveyttä ei ehkä suojata riittävästi, sanoo AKC tiedotteessaan.

Kommentoi:

Koiramme