Eläinlääkärit pitävät tuontikoiria isona riskinä

Käytöshäiriöt, erilaiset vammat ja puutteet asiapapereissa ovat erittäin yleisiä eläinlääkärin vastaanotoilla käyneillä tuontikoirilla. Eläinlääkärit olivat diagnosoineet tai todenneet tuontitaustaisilla koirilla viiden viime vuoden aikana yleisimmin käytösongelmia (90 % vastaajista vähintään kerran), leishmanioosia (90 %), koiran elämänlaatua haittaavia vammoja tai epämuodostumia (80 %) ja puutteellisia tietoja lemmikkieläinpassissa (79 %).

Koirien tuonnin Suomeen eläinlääkärit kokivat riskiksi ihmisten terveydelle keskiarvolla 6,7 (asteikko 0–10) ja koirien terveydelle keskiarvolla 7,8. Esimerkiksi rabiesalueilta arvioitiin tuodun Suomeen ainakin 400 rokottamatonta koiraa vuoden 2013 jälkeen.

Eläinlääkärien tiedot perustuvat Ruokaviraston tuontikoirien tutkimuksen yhteydessä tehtyyn kyselyyn viime vuonna. Kyselyyn vastasi yhteensä 46 eläinlääkäriä. Suurin osa (38 %) ilmoitti hoitavansa vuosittain 50–100 tuontitaustaista koiraa vastaanotollaan.

Ruokavirasto kertoi tuontikoira-hankkeen lopputuloksista Helsingissä keskiviikkona 19. kesäkuuta. Tutkimuksesta on julkaistu Zonoottiset taudinaiheuttajat tuontikoirissa -raportti. Laaja tutkimus tehtiin, koska koirien hankinta ulkomailta on lisääntynyt huomattavasti viiden viime vuoden aikana. Esimerkiksi Romaniasta tuotiin vuonna 2012 lähes 150 koiraa, mutta vuonna 2017 jo miltei 600 koiraa.

Tutkimus on ensimmäinen näin laaja Suomessa tehty ja tiettävästi myöskään muualla ei ole tällaista isoa selvitystä tehty. Tavoitteena oli saada tietoa tuontikoirien mahdollisesti mukanaan tuomista vakavista taudeista, niiden maahantulon ja maassaleviämisen riskeistä.

Seminaarissa puhuttiin paljon rabieksesta. Viranomaiset arvioivat, että on suuri vaara, että tauti leviää Suomeen. Epäillyt tautitartunnat ovat lisääntyneet jo lähes sataan vuodessa ja Suomessa annetaan vuosittain yhä enemmän altistuksen jälkeisiä hoitoja. Suurin osa tapauksista on pääkaupunkiseudulta ja Itä- sekä Kaakkois-Suomesta. Kohdemaista, joissa tartunta on mahdollisesti tapahtunut, yleisin on Thaimaa. Tuorein tapaus, jossa hoitoa arvioitiin, oli seminaaripäivältä.

Kommentoi:

Koiramme