Uhanalaisten metsästyskieltoa ajava kansalaisaloite eduskuntaan

Kansalaisaloite uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämiseksi on ylittänyt 50000 allekirjoituksen rajan, joten aloite etenee eduskunnan käsittelyyn. Lajin uhanalaisuus ei nykyisen metsästyslain mukaan vaikuta siihen, saako lajia metsästää.

Suomessa on tällä hetkellä 17 kansallisesti, Euroopassa tai maailmanlaajuisesti uhanalaiseksi luokiteltua lajia, joita saa metsästää. Lajit ovat pääasiassa lintuja, kuten muun muassa alli, tukkasotka, haahka, haapana, jouhisorsa, heinätavi ja nokikana.

Muutamat aktiiviset lintuharrastajat käynnistivät elokuussa aloitteen uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämiseksi. Muun muassa WWF ja BirdLife ovat edistäneet allekirjoitusten keräämistä. Molemmat järjestöt ovat jo pitkään vaatineet uhanalaisten riistalajien metsästyksen lopettamista.

Metsästyslain mukaan metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti. Kansalaisaloite tai ympäristöjärjestöt eivät syyllistä metsästäjiä. Lakimuutoksella halutaan suunnata metsästys elinvoimaisiin lajeihin ja mahdollistamaan uhanalaisten riistalajikantojen elpyminen.

– Aloitteen tarkoitus ei ole siirtää lajeja luonnonsuojelulakiin, vaan rauhoitus toteutettaisiin metsästyslailla. Lajit pysyisivät siis jatkossakin riistalajeina ja niiden metsästys voitaisiin sallia jälleen, kun ne ovat toipuneet elinvoimaisiksi. Tämä olisi myös metsästäjien etu, BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa toteaa.

Kommentoi:

Koiramme