Luolakoiraharrastuksen ketuille paremmat olosuhteet

Ruokavirasto katsoo yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa, että luolakoiratoimintaa varten pidettävien kettujen pitopaikkaan voisi suuntaa antavasti soveltaa koirien pitopaikalle säädettyjä vaatimuksia. Täten tällaisen ketun pitopaikan lattian tulisi olla kiinteäpohjainen tai maapohjainen, ja pitopaikassa tulisi olla säänsuoja. Säänsuojana voisi toimia esimerkiksi kuivitettu koppi, joka mahdollistaa samalla piiloutumis- ja suojautumistarpeen tyydyttymisen. Ketulla tulisi olla pitopaikassaan sopivaa pureskelu- ja muuta virikemateriaalia.

Harrastustoimintaa varten pidettävän ketun pitopaikan koosta ei ole olemassa sitovaa lainsäädäntöä. Pitopaikan riittävän tilavuuden arvioimisessa voisi kuitenkin suuntaa antavasti käyttää koirien pitopaikan vähimmäiskoosta säädettyjä vaatimuksia. Ruokavirasto toteaa, että viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia.

Itä-Suomen hovioikeus totesi ratkaisussaan viime vuonna, että luolakoiraharrastusta varten pidettävien kettujen pitoon tulee soveltaa pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta annetussa asetuksessa. Edellä mainitussa ratkaisussaan hovioikeus totesi, että turkiseläinasetusta sovelletaan turkiseläimiin, joita pidetään turkisten tuottamista varten. Käsiteltävänä olleessa tapauksessa kettua on pidetty luolakoiraharrastusta ja -kokeiden toteuttamista varten, jonka vuoksi hovioikeus katsoo, että ketunpitoon ei sovelleta turkiseläinasetusta, vaan harrastuseläimiin sovellettavaa pieneläinasetusta. Korkein oikeus ei antamallaan ratkaisulla myöntänyt asiassa valituslupaa, joten Itä-Suomen hovioikeuden päätös jää lopulliseksi.

Ruokavirasto haluaa samalla muistuttaa kettujen pitoa koskevista eläinten tunnistamis- ja rekisteröintilainsäädännön vaatimuksista. Pitopaikat, joissa kettuja pidetään, tulee rekisteröidä eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin, ja pitopaikassa pidettävistä eläimistä on pidettävä kirjaa.

Kennelliiton alaisuudessa järjestettävien luolakoirien taipumuskokeiden sääntöjen mukaan kokeissa käytetään harjoituskettuna tarhassa syntyneitä täysikasvuisia puna- ja hopeakettuja. VerkkoKoiramme kirjoitti syksyllä 2019 luolakoiraharrastuksessa käytettävistä robottiketuista.

Kommentoi:

Koiramme