Nostaako metsästyskauden pidennys pikinokan uuteen nousuun?

Metsäkanalintujen pyyntiaikoihin suunnitellaan pidennyksiä. Pyyntikauden pidennys saattaa nostaa suomenpystykorvan laskeneita rekisteröintimääriä. Mitä lyhempi on koiran joutilaisuusaika, sitä mielekkäämmältä pennun hankinta tuntuu.

Maa- ja metsätalousministeriö suunnittelee muutoksia metsästysaikoihin, esitys on parhaillaan lausuntokierroksella ja uusi asetus tullee voimaan aikaisintaan toukokuussa. Metsästyksen rajoituksista on jatkossakin tarkoitus päättää kesän riistakolmiolaskentojen perusteella. Pidempi metsästysaika tulisi kysymykseen silloin, kun lintuja on paljon.

Metsästysajan pituudella ei ole huomattu olevan riistakantoihin juurikaan vaikutusta. Nykyään kanalintujen metsästyskausi on lyhyt, enimmillään syyskuun 10. päivästä lokakuun loppuun.

Keskimääräisinä lintuvuosina metsästysaika rajoitettaisiin jatkossakin lokakuun loppuun. Sen sijaan hyvinä lintuvuosina metsoa, teertä ja pyytä voisi metsästää kolmen kuukauden ajan, syyskuun 10. päivästä joulukuun kymmenenteen päivään.

Erityisen hyvinä vuosina koirasmetsoa ja -teertä voisi lisäksi metsästää talvella 10.–31. tammikuuta Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Lapin maakunnissa.

Muutoksia on tulossa myös näädänpyyntiin. Marraskuusta maaliskuun loppuun ulottuva näädän pyyntiaika on ollut pelastus innokkaille pystykorville isäntineen. Jatkossa näädänpyynnin voisi aloittaa jo elokuussa, mutta samalla tavalla se lopputalvella jatkaisi pystykorvan metsästyskautta.

Muutos tulee vaikuttamaan myös Ruotsin pyyntiin. Huomattava osa Ruotsissa metsäkanalintuja koiralla metsästävistä tulee Suomesta siksi, että naapurimaassa pyyntiajat ovat useita kuukausia Suomea pidemmät.

Nykyinen metsästyslaki antaa mahdollisuuden suojella lintuja myös muulla tavoin kuin ajallisilla ja lajikohtaisilla rajoituksilla. On esitetty ajatus, että metsäkanalintuja saisi ampua vain luotiaseella. Ilman koiraa haulikolla lintujen ampuminen ei monien mielestä ole eettistä metsästystä.

Koiran tehtävänä on lintujen löytäminen ja pysäyttäminen haukkuun. Haukussa olevia lintuja ei ammuta lentoon ja niitä ammutaan mieluiten luotiaseella, jolloin pelkän haavoittamisen riski on pieni.

Suomen Kennelliitto ja Metsästäjäliitto ovat hakeneet pystykorvilla metsästämistä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle.

Lähde: yle.fi

Kommentoi:

Koiramme