Suurpedoista yli 150 000 euron vahingot koirille

Suurpetojen aiheuttamien koiravahinkojen korvausmäärä viime vuodelta on runsaat 150000 euroa. Yhtä ilvestapausta lukuun ottamatta koko summa koostuu susivahingoista. Susitapauksia kirjattiin 48, selviää maa- ja metsätalousministeriön julkaisemasta riistavahinkorekisteristä. Korvauksia ei kuitenkaan makseta täysimääräisenä, koska budjettiin varattu määräraha on liian pieni.

Susivahinkojen korvauspotti nousi neljättä vuotta peräkkäin. Korvattavia vahinkotapauksia oli vuonna 2014 yhteensä 34, ja korvaussumma oli runsaat 110000 euroa. Vuonna 2015 määrä nousi 50:een, joista maksettiin korvauksia lähes 130000 euroa. Vuonna 2016 korvattiin 45 vahinkoa lähes 150000 euron arvosta.

Ilvesvahinkoja kirjattiin viime vuonna yksi. Korvausmäärä on 500 euroa. Edellisvuonna tapauksia oli kolme, joista kertyi 390 euron lasku. Karhut eivät aiheuttaneet viime vuonna yhtään korvattavaa vahinkoa koirille. Edellisvuonna tapauksia oli neljä, ja korvaussumma nousi lähes 18500 euroon. Ahmojen aiheuttamia vahinkoja koirille ei ole kirjattu vuosilta 2010–2017 yhtään.

Kokonaisuutena koirista maksettavat korvaukset ovat pieni osa valtion petobudjetista. Viime vuoden vahinkojen kokonaissummaksi laskettiin 11,9 miljoonaa euroa, josta 11,2 miljoonaa euroa on porovahinkoja. Viljelys-, kotieläin- ja irtaimistovahinkojen yhteissumma on vajaat 0,6 miljoonaa euroa, mistä maksetaan noin 0,46 miljoonaa euroa. Yhteensä suurpetovahinkoihin on käytettävissä 8,9 miljoonaa euroa.

Vahinkotapahtumissa ovat mukana sekä kuolleet että vahingoittuneet eläimet. Korvaukset voivat olla myös esimerkiksi eläinlääkärikuluja.

Kommentoi:

Koiramme