30 000 nimeä ei riitä – susialoite epäonnistui

Kansalaisaloite susivahinkojen estämiseksi keräsi 30894 allekirjoitusta, mikä ei riitä eduskuntakäsittelyyn. Nimiä olisi tarvittu 50000. Tulos on puuhamiehille paha pettymys. Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja Pentti Isoviidan ja Harmaahirvikoirajärjestön puheenjohtaja Esa Kukkosen alulle panema kansalaisaloite susivahinkojen estämiseksi ei saanut taakseen riittävää kannatusta. Pentti Isoviita tunnustaa, että kannatusten vaatimaton määrä oli yllätys.

– Suomessa on noin 300000 metsästäjää, eli laskennallisesti saimme kerättyä kannatuksen vain joka kymmenenneltä. Suurimpana syynä vaisuun kannatukseen pitäisin sähköisen kannatusilmoituksen rekisteröintiehtona ollutta pankkitunnuksilla tunnistautumista. Toisaalta emme myöskään onnistuneet paperisten ilmoitusten keräyskampanjassa, Isoviita myöntää.

Pentti Isoviita ei osaa arvioida sitä, riittääkö kolmenkymmenen tuhannen kansalaisen mielenilmaus muuttamaan Suomen susipolitiikkaa mihinkään suuntaan.

– Poliitikkojen olisi otettava aktiivisempi ote direktiivin muuttamiseksi niin, että susi saataisiin koko Suomessa siirrettyä Euroopan unionin luontodirektiivin tiukasti suojeltujen lajien liitteestä neljä liitteeseen viisi. Tällä hetkellä susi luetaan liitteen viisi lajeihin, kun se on poronhoitoalueella. EU:n jäsenmaiden kesken tarvittaisiin myös tiiviimpää yhteistyötä, sillä vahvistunut susikanta ei ole ongelma vain Suomessa, Isoviita muistuttaa.

Pentti Isoviita haluaa kiittää lämpimästi kaikkia kansalaisaloitetta kannattaneita ja erityisesti heitä, jotka aktiivisesti tiedottivat asiasta ja keräsivät kannatusilmoituksia manuaalisesti.

Kansalaisaloite pantiin vireille itsenäisyyspäivän alla puoli vuotta sitten. Mikäli aloite olisi 25.5.2018 mennessä saanut vähintään 50000 kannatusilmoitusta, olisi se päässyt eduskunnan käsittelyyn.

Tavoitteesta jäätiin selvästi, sillä määräaikaan mennessä kansalaisaloite susivahinkojen estämiseksi keräsi yhteensä 30894 kannatusilmoitusta. Noin kolmannes kannatusilmoituksista saatiin paperilomakkeella, loput kannattivat aloitetta sähköisesti.

Kansalaisaloite vaati, että suden kannanhoidolliset tavoitteet ja kannan säätely olisi päätettävä alueellisesti, EU:n läheisyysperiaatteen mukaisesti. Läheisyysperiaate tarkoittaa sitä, että päätökset on tehtävä tarkoituksenmukaisella tavalla ja mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä, joita asia arkielämässä koskee. Aloitteen tekijöiden keskeinen vaatimus oli myös se, että haittaa tai vahinkoa aiheuttaviin susiin tulisi voida puuttua nykyistä tehokkaammin ja varmistettava susivahinkojen korvaaminen täysimääräisesti ja nopeasti.

Kommentoi:

Koiramme