Susien aiheuttamat koiravahingot tuplaantuneet vuodessa

Susien aiheuttamat koiravahingot ovat lähes kaksinkertaistuneet. Vahinkoja on kirjattu tältä vuodelta joulukuun alkuun jo noin 140000 euron arvosta, kun viime vuonna korvaussumma oli 85000 euroa. Isoin osa vahingoista kohdistuu metsästyskoiriin. Koiraonnettomuudet ovat yksi isoimmista susiin liittyvistä konflikteista.

Vuonna 2018 suurpetojen aiheuttamia poro-, kotieläin- ja maatalousvahinkoja korvattiin riistavahinkorekisterin mukaan noin 7,7 miljoonan euron arvosta, mistä suurin osa oli porovahinkoja. Kotieläinvahinkojen arvo oli vuonna 2018 noin 380000 euroa.

Vuonna 2019 vahinkojen määrä on pysynyt melko lailla samalla tasolla. Suurin osa kotieläinvahingoista on karhun ja suden aiheuttamia. Karhun aiheuttamista vahingoista valtaosa kohdistuu mehiläisiin ja lampaisiin, susien aiheuttamista puolestaan koiriin ja lampaisiin.

Vakavissa tilanteissa suurpeto voidaan tappaa Suomen riistakeskuksen päätöksellä. Vahinkoperusteisia poikkeuslupia käytetään pääasiassa susien lopettamiseksi. – Lupaharkinta on aina tapauskohtaista ja edellyttää useiden eri näkökulmien yhtäaikaista tarkastelua, kertoo Sauli Härkönen Suomen riistakeskuksesta.

Vuonna 2018 poronhoitoalueella saatiin Suomen riistakeskuksen myöntämillä poikkeusluvilla saaliiksi kymmenen sutta ja muualla Suomessa kuusi. Tänä vuonna saaliiksi on saatu vahinkoperusteilla poikkeusluvilla poronhoitoalueella yhteensä 19 sutta ja muualla Suomessa yksi susi.

Korvaukset nopeutuvat

Ensi vuoden alusta kunnat voivat maksaa suurpetojen aiheuttamat koira-, kotieläin- ja irtaimistovahingot aina täysimääräisesti ja heti korvauspäätöksen jälkeen.

–Suden aiheuttamien koira- ja kotieläinvahinkojen täysimääräinen ja nopeampi korvaaminen on myös toimenpide, joka on kirjattu tuoreeseen susikannan hoitosuunnitelmaan ja mikä nähtiin valmistelun yhteydessä tärkeänä, kertoo erityisasiantuntija Jussi Laanikari maa- ja metsätalousministeriöstä.

Korvaamisen nopeutuminen liittyy maaliskuussa voimaan tulleen riistavahinkolain muutokseen. – Petovahinkojen ripeä korvaus on ollut tavoitteena pitkään. Lakimuutoksen ja määrärahojen riittävän tason seurauksena siihen avautui mahdollisuus, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa kerrotaan myös vahinkojen ehkäisystä. Neuvoja saa Suomen riistakeskuksen aluetoimistoilta. Metsästyskoiravahinkojen varalta voi yrittää tunnistaa susien läsnäolon alueella ja käyttää suojavarusteita. Koiravahinkoja sattuu myös piha-alueilla tyypillisesti ilta- tai yöaikaan, minkä takia koiria ei suositella päästettäväksi vapaaksi susialueilla illalla tai yöllä.

Kommentoi:

Koiramme