Metsästyskoiralla aina riski susialueilla

Susikannan kasvu ja levittäytyminen uusille alueille on jopa lopettanut koirakoetoiminnan joillain alueilla. Metsästyslaki sallii koirien irti päästämisen riistan perään metsästys- ja harjoitusmielessä elokuulta helmikuun loppuun, mutta sudet aiheuttavat huolta koiranomistajille. Susivahinkoja tapahtuu eniten susireviirien ydinalueilla, mutta määrällisesti paljon myös reviirien reuna-alueilla suhteutettuna susien siellä viettämään aikaan.

Vahinkoja tapahtuu Suomessa keskimäärin 30–50 vuosittain. Ne sattuvat yhä pääasiassa itäisessä Suomessa, vaikka susikannan painopiste on viime vuosina siirtynyt Länsi-Suomeen. Susien aiheuttamiin koiravahinkoihin ei ole keksitty täysin toimivaa suojauskeinoa. Nyt on susilife.fi koonnut listan keinoista, joilla koiranohjaaja voi ennakoida vahinkoriskiä.

Susilife on julkaissut vahinkokartat metsästyskausilla 2017–2019 riistakeskusalueittain, ja ne ovat nähtävissä verkkosivulla. Koiranomistajaa kehotetaan välttämään paikkoja, joissa on aiemmin tapahtunut vahinkoja. Jälkien etsimisen avulla voi pyrkiä selvittämään susien sijainnin metsästysalueella. Jos jahtiretki suuntautuu itselle vieraisiin maastoihin, kannattaa olla yhteydessä paikallisiin metsästäjiin, joilla on tietoa susien liikkeistä. Petoyhdyshenkilöiden kirjaamat susihavainnot löytyvät Riistahavainnot.fi -verkkosivuilta.

 

Kuva: susilife.fi

Susivahingot sattuvat yhä pääasiassa itäisessä Suomessa kuten Kainuussa, vaikka susikannan painopiste on viime vuosina siirtynyt Länsi-Suomeen. (Kuva: susilife.fi)

Metsästettävän riistan tiedossa oleva olinpaikka pienentää hakulenkkejä. Harva enää päästää koiraansa metsään ilman GPS-laitetta. Haukku- ja ajotyöskentelyn aikana kannattaa pysyä työskentelyn tuntumassa. Jos työskentelyssä tapahtuu muutos, on syytä reagoida nopeasti. Koiran kytkeminen hämärän tullen vähentää sekin susiriskiä.

Viime metsästyskaudella vahingonkorvausta haettiin 46 koirasta. Mukana ovat myös koirat, jotka selvisivät kohtaamisesta hengissä, mutta korvausta haettiin eläinlääkärikuluihin. Kaikista vahingoista ei ole haettu valtiolta korvausta, joten tilastot eivät ole aivan todenmukaisia.

Maksettujen korvausten kokonaissumma oli lähes 170000 euroa, nousua edelliskauteen oli reilu neljännes. Vuoden 2020 alusta lähtien susien ja muiden suurpetojen aiheuttamat koiravahingot on korvattu täysimääräisesti. Ne korvataan varatuista määrärahoista heti päätöksen tultua. Lisätietoa korvauksen hakemisesta löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta.

Jos susi hyökkää metsästyskoiran kimppuun, pitää ensin ottaa yhteyttä vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen ja alueen riistanhoitoyhdistykseen. Vahingonkorvauksen hakemiselle edellytyksenä on maastokatselmus, jonka avulla vahingonaiheuttaja todetaan.

Kuva: susilife.fi

(Kuva: susilife.fi)

 

Kommentoi:

Koiramme