SEY palkitsi Kennelliiton jalostusasiantuntijan

Katariina Mäki ja Riitta Kempe ovat saaneet Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen Vuoden eläinsuojeluteko -palkinnon. Mäki työskentelee jalostusasiantuntijana Suomen Kennelliitossa.

Mäki ja Kempe ovat kirjoittaneet Ruokaviraston tilauksesta selvityksen koirien jalostukseen liittyvistä ongelmista ja puuttumiskeinoista. Selvityksen sisältöä on esitelty mm. lokakuun Koiramme-lehden jutussa.

Eläinsuojelulaissa kielletään jo nyt kärsimystä tai merkittävää haittaa aiheuttava jalostus. – Koiranjalostuksen ongelmat ovat keskusteluttaneet koirapiirejä ja eläinten hyvinvoinnista kiinnostuneita jo vuosien ajan, muistuttaa SEYn vs. toiminnanjohtaja Maria Lindqvist.

– Riitta Kempen ja Katariina Mäen tekemän selvityksen avulla on mahdollista luoda selkeät kriteerit sille, missä kulkevat epäterveen koiranjalostuksen rajat. Selvityksen tuloksena eläinsuojeluviranomaiset pystyvät tarkistamaan, täyttävätkö siitoseläimet jalostuskäytön terveysehdot vai onko kyse eläinsuojelulain rikkomisesta.

– Palkinnon saaminen osoittaa, että olemme tehneet tärkeää työtä ja tuo asialle näkyvyyttä. Sitä kautta saadaan heräteltyä kaikkia sidosryhmiä, mukaan lukien myös koiranostajat, kiinnittämään huomiota äärimmäisiin ulkomuotopiirteisiin ja niistä aiheutuviin hyvinvointihaittoihin, kiittää Katariina Mäki.

Vuoden eläinsuojeluteko -palkinto jaetaan vuosittain henkilölle tai organisaatiolle, joka on toiminnallaan tuonut esiin epäkohtia eläinten oloissa tai edistänyt merkittävällä tavalla eläinten hyvinvointia.

Palkinto jaetaan Eläinten viikolla, jota vietetään 4.–10. lokakuuta. Tänä vuonna viikon teemana on Arvokas kissa. Teemalla kiinnitetään huomiota kissan arvoon ja hyvinvointiin sekä hyvään kohteluun. Lisätietoja löytyy kampanjan verkkosivuilta.

Eläinten viikkoa on vietetty Suomessa SEYn aloitteesta jo vuodesta 1959 lähtien. Eläinten viikon aloittaa kansainvälinen Eläinten päivä, jota juhlitaan vuosittain 4.10.

Kommentoi:

Koiramme