Ruokavaliolla voi vaikuttaa ihosairauksiin

Mikäli emän ruokavalioon kuuluu raakaa ruokaa, esiintyy pennuilla huomattavasti vähemmän atopiaa aikuisiällä. Emän tiineysajan sekä pennun kahden ensimmäisen elinkuukauden raakalihapitoinen ruokavalio voi ehkäistä atooppisen dermatiitin eli atopian puhkeamisen. Tämä selvisi Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä kyselytutkimuksessa, jossa kartoitettiin pentuajan ruokintaan liittyviä riskitekijöitä.

Tutkimuksessa analysoitiin sekä tiineysaikaa että syntymänjälkeistä pentuaikaa. Tuloksia on mahdollista hyödyntää tulevissa kliinisissä tutkimuksissa, kun etsitään keinoja ehkäistä ympäristövaikutusten osuutta tämän monitekijäisen sairauden puhkeamisessa.

DOGRISK-ryhmän toteuttamaan, koiranomistajille suunnattuun kyselyyn on vastannut jo yli 12000 koiranomistajaa. Kerätyn tiedon avulla voidaan etsiä sekä muokattavia että muuttumattomia riskitekijöitä erilaisille sairauksille, kuten atopialle eli atooppiselle dermatiitille. Jo aiemmin on raportoitu muuttumattomista riskitekijöistä, kuten kuinka emän atopia ja turkin väritys liittyvät koiran atopiariskiin. Turkin värityksessä vaikuttaa se, jos koiralla on enemmän kuin 50 % valkoista karvaa.

Omistajien kannalta kiinnostavia ovat erityisesti muokattavat riskitekijät, kuten ulkoilu ja ruokavalio, joihin vaikuttamalla voisi ehkäistä koiransa riskiä sairastua.

Muokattavista tekijöistä merkittävin vaikutus tutkimuksessa oli tiineys- ja pentuajan ruokavaliolla. Jos emän tiineysajan tai pennun kahden ensimmäisen elinkuukauden ruokavalio sisälsi lihapitoista raakaa ruokaa, esiintyi pennuilla huomattavasti vähemmän atopiaa aikuisiällä. Myös myöhemmän, 2–6 kuukauden pentuiän raaka lihapitoinen ruoka vaikutti suojaavan atopiaa vastaan, mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

– Tutkimuksessa raakaa lihapitoista ruokavaliota verrattiin kuivamuonaan. Kuivamuonan syöttäminen tiineysaikana tai pienenä pentuna osoittautui merkittäväksi riskitekijäksi aikuisiällä puhkeavaan atopiaan, toteaa DOGRISK-ryhmän tutkijatohtori Manal Hemida.

– Tässä vaiheessa on mahdoton sanoa, johtuvatko tutkimuksessa löydetyt erot ruokavalioiden erilaisesta prosessoinnista tai esimerkiksi että kuivamuona sisältää paljon hiilihydraattia ja raakaruoka ei, vai ruokavalioiden eroista proteiinin ja rasvojen laadussa sekä määrässä, jatkaa Hemida.

Lisäksi tutkimuksessa nousi esiin atopialta suojaavina tekijöinä emän madotus tiineyden aikana, pienten pentujen pitäminen auringonvalossa ainakin tunnin päivässä, ulkoilu maa- tai nurmialustalla, pysyminen normaalipainoisena sekä koiran jääminen synnyinperheeseensä loppuiäksi.

– Nämä tulokset viittaavat vahvasti syy-seuraussuhteeseen, joka tulisi kuitenkin todistaa kliinisellä ruokintakokeella, sanoo professori Anna Hielm-Björkman, DOGRISK-tutkimusryhmän johtaja.

Alkuperäinen artikkeli löytyy verkkosivuilta.

Kommentoi:

Koiramme