Koirien rauhoitus entistä turvallisemmaksi

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt myyntiluvan suomalaisen eläinlääkeyrityksen ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteistyössä kehittämälle uudelle koirien rauhoitusaineelle. Uusi eläinlääkemolekyyli, vatinoksaani, parantaa koirien rauhoitusten turvallisuutta vakauttamalla verenkiertoelimistön toimintaa.

– Yli kymmenen vuoden uurastuksen jälkeen lääkekeksintömme on vihdoinkin tulossa markkinoille, iloitsee professori emerita Outi Vainio eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.

Vatinoksaani parantaa koirien rauhoitusten turvallisuutta vakauttamalla verenkiertoelimistön toimintaa. Sitä käytetään yhdistelmänä rauhoitusaine medetomidiinin kanssa koirien rauhoitukseen tarkoitetussa lääkkeessä, joka on nyt saanut myyntiluvan Euroopan lääkevirastolta.

Lääkeyhdistelmä ideoitiin Vainion johtamassa tutkimusryhmässä Helsingin yliopiston Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastolla. Tutkijat havaitsivat, että vatinoksaani vähentää rauhoitusaineiden epätoivottuja vaikutuksia sydämen ja verenkiertoelimistön toimintaan. Lääkkeen kehitys on tapahtunut yhteistyössä suomalaisen eläinlääkeyrityksen, Vetcaren kanssa. Eläinlääkkeiden kehitys yliopistossa on poikkeuksellista, sillä yleensä kehitystyötä tehdään vain isoissa lääkeyrityksissä.

Eläinlääkekeksintö on pitkäjänteisen ja tavoitteellisen työn tulos. Innovaatio sai alkunsa eläinlääkäri Jussi Honkavaaran kirjallisuuteen perustuvasta teoriasta, jonka mukaan aiemmin ihmisillä diabeteksen hoidossa tutkittu vatinoksaani voisi vaikutusmekanisminsa perusteella toimia eläimillä eri tarkoitukseen. Aluksi vatinoksaania tutkittiin lampailla, mutta melko pian tutkimusryhmän mielenkiinto kohdistui koiriin. Tutkimuksessa käytetyt beaglekoirat kotiutettiin myöhemmin uusille omistajille.

Uuden lääkeyhdistelmän kehittäminen vaatii kärsivällisyyttä ja aivan perusasioiden selvittämistä. – Aluksi meillä oli vain purkillinen valkoista jauhetta, josta piti selvittää, miten se saataisiin edes liukenemaan nesteeseen. Annostuksen selvittäminen oli myös oma tutkimusvaiheensa, kertoo Vainio.

Ryhmä julkaisi vuonna 2008 ensimmäisen vatinoksaanin vaikutuksia kuvaavan tutkimusartikkelinsa, joka oli osatyönä Honkavaaran väitöskirjassa. Sen jälkeen ryhmässä on valmistunut tästä aiheesta yhteensä 11 väitöskirjaa, ja muutama on vielä tekeillä.

Koirien sairauksien hoito kehittyy koko ajan ja muistuttaa monelta osin ihmisten saamaa hoitoa. Monet koirapotilaat ovat hoitoon tullessaan vanhempia ja vakavammin sairaita kuin aikaisemmin. Se asettaa entistä suurempia vaatimuksia myös potilaskoirien rauhoitusaineiden turvallisuudelle.

– Uskomme, että uuden lääkkeen avulla koiria voidaan tulevaisuudessa rauhoittaa ja nukuttaa entistäkin turvallisemmin, sanoo ryhmässä väitöskirjansa tehnyt kliininen opettaja Kati Salla.

– Jatkamme tutkimuksiamme vatinoksaanin vaikutuksista ja uusista käyttöaiheista koirien lisäksi muillakin eläinlajeilla kuten hevosilla, suunnittelee dosentti Marja Raekallio, joka jatkaa ryhmän ohjausta.

Kommentoi:

Koiramme