Yliampuvan jalostuksen tulokset karsitaan koiranäyttelyissä

Koirarotujen liioiteltuja piirteitä karsitaan koiranäyttelyissä. Tuomareilla on apunaan rotukohtainen ohjeistus, erityistarkkailussa on 39 rotua.

Useimpien koirarotujen rotumääritelmät ovat jo sata vuotta vanhoja. Alun perin rotumääritelmät on tehty kuvaamaan ihannetta kunkin rodun uroskoirasta – mallina 1900-luvun alun koirapopulaatio. Tuolloin esimerkiksi koirien ruokinta oli aivan toisenlaista kuin nykyään, joten esimerkiksi sanoilla voimakas ja vahva oli aivan eri merkitys kuin nykyään.

Ihmisillä on tapana liioitella asioita, niin myös koiranjalostuksessa. Jos rotumääritelmä sanoo jostain yksityiskohdasta: lyhyt, ajattelee koirankasvattaja tai koirien ulkomuotoa arvosteleva tuomari helposti, että mitä lyhyempi sitä parempi. Näin on useissa koiraroduissa päädytty liioiteltuihin piirteisiin.

Monilla koiraroduilla on tänä päivänä esimerkiksi liian lyhyen kallon tai kuono-osan myötä ilmeneviä hengitysvaikeuksia ja silmäongelmia. Joillain roduilla liian kapeat päät aiheuttavat purentaongelmia. Liian lyhyet raajat aikaansaavat käyrän raajaluuston ja liikkumisvaikeuksia, liiallinen nahka taas aiheuttaa silmä- ja iho-ongelmia.

Tällaiset liioitellut piirteet vaarantavat koirien terveyden ja aiheuttavat niille kärsimystä. Karsiakseen näitä liioiteltuja ja epäterveitä piirteitä on Pohjoismainen Kennelunioni laatinut rotukohtaiset ohjeet (RKO) koirien ulkomuototuomareille. Suomessa ohjeet tulivat voimaan vuonna 2015, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa hieman aiemmin. Jo tätä ennen suomalaisessa tuomarikoulutuksessa ohjeistettiin puuttumaan liioiteltuihin rotupiirteisiin, mutta vasta RKO-listojen myötä tuomarit velvoitettiin myös kirjaamaan ylös havaitsemiaan ongelmia.

Näyttelytuomarin tehtävänä on vaalia kunkin rodun ominaispiirteitä hyväksytyn rotumääritelmän rajoissa, mikä ei kuitenkaan saa tapahtua terveyden kustannuksella. Heidän ei tule näyttelyissä palkita korkeasti koiria, joilla on liioiteltuja rotupiirteitä. Tuomarit ovatkin paljon vartijoina, sillä heidän olisi kyettävä tunnistamaan jo pyrkimys liioitteluun – ennen kuin se aiheuttaa terveysongelmia.

Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan esittelijä Paula Rekiranta ottaa vastaan tuomarien tekemät raportit Suomen näyttelyistä. – Tuomarit ovat ottaneet uudet ohjeet hyvin vastaan, mutta kirjaamiskäytännöt ovat yhä sekavia tai puutteellisia. On vaikea tehdä tarkkaa tilastoa huomautuksen saaneista koiramääristä.

Kaikki raportit toimitetaan rotujärjestöille, joiden tehtävänä on linjata jalostusta ja opastaa koirankasvattajia. Koiranjalostus on pitkäjänteistä toimintaa, eikä mikään muutu hetkessä. Mutta parin–kolmen sukupolven jälkeen muutos voidaan jo havaita, mikäli kasvattajat ja tuomarit niin haluavat.

Rotukohtaisissa ohjeissa on mainittu 39 rotua, jotka vaativat tuomarilta erityistä huomiota mahdollisten liioiteltujen piirteiden vuoksi. Mukana on keskenään hyvin erityyppisiä rotuja. Lyhytkalloisilla ja -kuonoisilla (brakykefalisilla) roduilla rakenteen liioittelu voi aiheuttaa esimerkiksi hengitysvaikeuksia. Äärimmäinen kääpiökasvuisuus aiheuttaa yleistä heiveröisyyttä ja sisäelinten ongelmia. Toisessa ääripäässä ovat suuret, runsasnahkaiset molossityyppiset rodut, joilla liioittelu saattaa aiheuttaa ongelmia liiallisen löysän nahan vuoksi.

– Rodun käyttötarkoitus ohjaa sen jalostusta. Jos koiralla ei ole varsinaista käyttötarkoitusta, rotupiirteiden liioittelu saattaa lähteä helpommin käsistä, Rekiranta epäilee.

RKO-listalla on paljon yleisiä koirarotuja kuten saksanpaimenkoira, skotlanninpaimenkoira (collie), mäyräkoira, yorkshirenterrieri, chihuahua, kiinanpalatsikoira, tanskandoggi ja bernhardinkoira. Mitään ei kuitenkaan ole kiveen hakattu, eli tulevaisuudessa listalle voi tulla uusia rotuja ja osa voi poistua.

Ulkomuototuomareita on ohjeistettu puuttumaan myös koirien liioiteltuun esittämiseen ja laittamiseen. Turkin ylenpalttinen laittaminen voi johtaa koiran kannalta haitallisiin elinolosuhteisiin.

Suomessa koirien lakkaaminen, liituaminen ja värjääminen on kielletty, joten turkin liiallinen kunnostus ei meillä ole suuri ongelma. Myös koirien kauniiseen kohteluun ja luonnolliseen esittämiseen on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota sekä puuttua niissä havaittuihin epäkohtiin.

Kommentoi:

Koiramme