Eläinsuojelulain koirapykäliin ei ole tulossa suuria muutoksia

Maatalousministeriö kertoi keskiviikkona uuden eläinsuojelulain päälinjauksista. Lain koirapykäliin ei ole tulossa suuria muutoksia. Eläinsuojelujärjestöt ilmaisivat heti pettymyksensä lakiehdotukseen.

Maatalousministeriö järjesti keskiviikkona tiedotustilaisuuden eläinsuojelulakiuudistuksesta. Lakiesitys lähtee syksyllä lausuntokierrokselle ja tulee eduskunnan käsittelyyn keväällä 2018. Uuden lain painopiste on aktiivisessa eläinten hyvinvoinnin edistämisessä passiivisen suojelemisen sijasta. Vuonna 2019 voimaan tulevan lain nimikin muuttuu eläinsuojelulaista laiksi eläinten hyvinvoinnista.

Uutta laissa tulee olemaan mm. ammattimaisten eläintenpitäjien velvollisuus varautua häiriötilanteisiin. Tästä on säädetty jo tuotantoeläimillä; laiterikon varalta on oltava varajärjestelmä. Tämä laajennettaisiin myös ammattimaisiin seura- ja harrastuseläinten pitäjiin. Heidän tulee etukäteen miettiä sähkökatkot, tulipalot, katkot vedensaannissa eli ennaltaehkäistä eläinten hyvinvointiin liittyviä ongelmia.

Asetuksella tullaan säätämään ammattimaisten seura- ja harrastuseläinten pitäjien pätevyysvaatimuksista. Paitsi koulutuksen, myös kokemuksen perusteella voi saavuttaa lain edellyttämän pätevyyden. Uusia pätevyystodistuksia ei vaadita, esimerkiksi kolmen vuoden kokemus riittää. Jokaisen koirankasvattajan on annettava pennunostajalle tietoa koiranpidosta ja rodun erityistarpeista.

Asetuksella on tarkoitus myös tarkentaa pykälää, jossa säädetään kielletystä jalostuksesta. Näin viranomaisille pyritään saamaan paremmat mahdollisuudet tarvittaessa puuttua jalostukseen. Tulossa on mm. vaatimus luonnollisen lisääntymisen onnistumisesta.

Lakiin tulee oma lukunsa eläinkilpailuista ja -näyttelyistä. Yleiset periaatteet sisältäisivät hyvinvoinnin ja terveyden vaarantamisen kiellon ja kaikkia eläinkilpailuja ja näyttelyitä koskevan dopingsäätelyn. Koiran turkin värjäys ja tatuoinnit kielletään, samoin suorituskykyyn ja käyttäytymiseen vaikuttaminen kielletyillä menetelmillä.

Näyttelyiden järjestäjillä tulee olla riittävä pätevyys, ei kuitenkaan koulutusvaatimusta. Sellaiset kilpailut, joissa eläin voi joutua alttiiksi kohtuuttomalle rasitukselle tai muulle kivulle tai kärsimykselle tulevat ilmoituksenvaraisiksi. Eläinlääkärien läsnäoloa näyttelyissä ja kokeissa laajennetaan.

Eläinsuojeluvalvonta, löytöeläinten hoito ja myös niiden kuljetus ovat tulossa uusien maakuntien vastuulle.

Seura- ja harrastuseläimille on tulossa myöhemmin rekisteröinti- ja tunnistusmerkintäpakko erilliseen tunnisterekisterilakiin.

Eläinsuojelujärjestöt ehättivät keskiviikkona jo tuomitsemaan uuden lain vanhentuneeksi ennen voimaantuloaan. Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY ja Animalia katsovat, että ministeriön esittelemät linjaukset uudeksi eläinsuojelulaiksi eivät ole riittävän kunnianhimoisia. Eläinsuojelijat ovat tyytymättömiä siihen, että lailla ei tulla kieltämään parsinavetoita ja turkistarhausta.

– Laissa tulisi huomioida uusi tutkimustieto eläinten hyvinvoinnin tarpeista. Nyt lain tarkoituksena mainittu eläinten hyvinvoinnin edistäminen jää monelta osin korulauseeksi, sanoo Animalian Heidi Kivekäs. SEY ja Animalia vaativat, että lakiin tulee lisätä välttämättömiä hyvinvointiparannuksia. Jos näin ei toimita, eläinsuojelijat vaativat lain palauttamista ministeriön valmisteluun. 

Kommentoi:

Koiramme