Kääpiökoirayhdistys maltilla eläinlääkäreitä vastaan

Suomalaiset kääpiökoirien kasvattajat kokevat Kennelliiton koirarekisterin ulkopuolella olevien koirien ja niiden kasvattajien olevan roduille terveydellinen uhka, koska näitä kasvattajia ei koske Kennelliiton kasvattajasitoumus tai koirarekisteriohjeet. ”Näiden rotujen suosiota kasvattaa nimenomaan alkuperältään tuntemattomat tuonnit, joita ei koskaan rekisteröidä Kennelliittoon ja ne ovat siten tilastoinnin ulkopuolella”, sanotaan Suomen Kääpiökoirien vastineessa eläinlääkäreille.

Suomen Eläinlääkäriliitto ja Suomen Eläinlääkäripraktikot julkaisivat toukokuun lopussa kannanoton, jossa osoitettiin vakavaa huolta brakykefaalisten eli lyhytkuonoisten koirarotujen terveydestä. Eläinlääkärit vaativat kannanotossaan muun muassa enemmän tutkimusvaatimuksia kuten tukirangan röntgenkuvauksia jalostukseen käytettäville yksilöille, roturisteytyksiä tervehdyttämään nykyisiä rotuja, puuttumista vielä tarkemmin ulkomuotoarvosteluun sekä pennunostajien parempaa ohjeistamista. Vetoomuksessa sanotaan muun muassa: ”Eläinlääketieteelliset hoitokeinot eivät saisi olla normaali toimintapa, vaan ainoastaan poikkeus. Brakykefaalisten rotujen kohdalla tilanne alkaa uhkaavasti lähestyä päinvastaista: nykyinen eläinlääketiede mahdollistaa sairaiden yksilöiden terveydentilan kohentamisen ja siten myös käytön jalostuksessa. Sairaiden yksilöiden käyttö jalostuksessa pitää lopettaa.”

Suomen Kääpiökoirat sanoo vastineessaan muun muassa että myös he ovat huolissaan lyhytkuonoisten rotujen jatkuvasta suosion kasvusta. ”Suomessa kasvatettujen rekisteröityjen lyhytkuonoisten rotujen tarjonta ei riitä kattamaan kysyntää, sillä suosion kasvusta huolimatta rekisteröityjen yksilöiden osuus on jopa pienentynyt viime vuosina.”

”Koirarotujen terveyden edistäminen on kaikkien tahojen yhteinen intressi. Toimenpiteitä pohtiessa tulee huomioida se tosiasia, että koirankasvatuksen painopiste on siirtymässä kotimaasta kohti rajojen ulkopuolista toimintaa. Kennelliiton alaiset kasvattajat ovat allekirjoittaneet kasvattajan sitoumuksen, rekisteröivät ja tunnistusmerkitsevät pentunsa, hoitavat vaaditut terveystutkimukset paitsi jalostuskoirilta, myös muilta kasvateiltaan ja luovuttavat pentunsa asiallisen ikäisenä, eläinlääkärin tarkastamina. Nämä kasvattajat ovat myös Kennelliiton sanktioiden kohteena, mikäli toimivat sääntöjen vastaisesti. Asiansa hyvin hoitavien kasvattajien leimaaminen johtaa nopeasti siihen, että harmaatuontina tai jopa laittomasti maahantuotujen pentujen markkinat kasvavat ja samalla tuetaan pentutehtaiden toimintaa”, sanotaan SKK:n vastineessa.

Mitä tukirangan röntgenkuvauksiin tulee, on kääpiökoiraväen näkemys, että Kennelliiton nykyiset raja-arvojen suositukset tukirangan osalta ovat riittävät kaikille roduille. Hengitysteitä on mahdoton tutkia kunnolla ilman nukutusta, ja yhdistyksen mukaan nukutus on aina riski.

Suomen Kääpiökoirat toteavat näyttelyistä muun muassa seuraavaa: ”Näyttelytuomarit ovat korkeasti koulutettuja ja arvostelevat koirat rotukohtaiset ohjeet (RKO) huomioiden. Terveysasioiden suhteen kaikki Pohjoismaiset tuomarit saavat samanlaisen koulutuksen. Nykyisten sääntöjen mukaisesti vähintään puolet näyttelyn tuomareista tulee olla pohjoismaisia. Pohjoismaiden ulkopuolelta tuleviin tuomareihin on vaikeampi vaikuttaa. Näyttelyarvostelu oikein suoritettuna on myönteinen asia rodun kannalta ja voi edistää rodun terveyttä. Sairaalloisimmat yksilöt harvemmin edes näyttelyihin tulevat, ja jos tulevat, niin eivät varmasti saavuta korkeimpia palkintoja.”

Pennunostajien ohjeistamisesta vastineessa todetaan, että se on suuri haaste. ”Sen eteen tehdään jatkuvasti töitä, mutta parannettavaa on edelleen. Vastuuntuntoiset kasvattajat luovuttavat pentunsa eläinlääkärin tarkastamina ja tässä tarkastuksessa arvioidaan mahdollisia riskitekijöitä siinä määrin, kun pennulta on niitä mahdollista havaita.”

 

Kommentoi:

Koiramme