Eläinlääkärit vaativat jalostusmuutoksia lyttykuonoille

Eläinlääkäriliitto vaatii englannin- ja ranskanbulldoggien sekä bostoninterrierien nykymuotoisen puhdasrotuisina jalostamisen lopettamista.

Liitto on julkistanut tiedotteen, jossa se viittaa loppuvuodesta 2018 julkaistuun tutkimukseen näiden kolmen rodun perinnöllisestä kehityshäiriöstä. Geenimuutoksesta kerrottiin tarkemmin mm. Koiramme-lehden artikkelissa tammikuussa.

Eläinlääkäriliitto toteaa nyt, että vakavan, kärsimystä aiheuttavan kehityshäiriön torjumiseksi on ryhdyttävä toimiin. Kehityshäiriöisten koirien jalostaminen keskenään on liiton mukaan kestämätöntä ja epäeettistä.

Eläinsuojelulaki kieltää kärsimystä aiheuttavan jalostuksen.  Eläinlääkäriliiton mukaan kehityshäiriögeeniä kantavien koirien parittaminen on lain vastaista. Näille kolmelle rodulle tyypillisen ulkomuodon ja mutaation antava geeni on niillä homotsygoottinen, eli kaikilla rotujen yksilöillä on tämä geeni. Geenimutaatio voidaan purkaa vain risteyttämällä muiden rotujen kanssa. Tällöin kuitenkin rotujen tyypilliset, rotumääritelmiin kirjatut piirteet muuttuisivat oleellisesti.

Nyt puheena olevan geenin virheellinen muoto aiheuttaa Robinow-tyyppisen kehitysvammaisuuden oireyhtymän, joka ihmisillä tuottaa selkärangan ja kasvojen epämuodostumia. Koirilla seurauksena on korkkiruuvimainen häntä, selkärangan epämuodostumat ja lyttykuono.

Eläinlääkäriliitto muistuttaa, että hengitysvaikeudet, silmien, ihon, hampaiden, tukirangan ja suoliston sairaudet sekä synnytysvaikeudet aiheuttavat huomattavaa kärsimystä näiden rotujen edustajille. Koirien oireita voidaan jonkin verran helpottaa eläinlääkärin hoidolla, mutta itse kehityshäiriötä ei voida parantaa.

Edelleen Eläinlääkäriliitto huomauttaa tiedotteessaan, että kyseisissä roduissa ei ole terveitä yksilöitä lainkaan, vaan jokaisella koiralla on kehitysvamma. Jos kaikilla rodun edustajilla on geenimuutos, joka aiheuttaa koiralle vakavan kehitysvamman, ainoa eettisesti perusteltu vaihtoehto rodun säilyttämiseksi on risteyttää näiden rotujen edustajia rodun ulkopuolelta tuotujen terveiden koirien kanssa. Kehityshäiriöisten koirien jalostaminen keskenään on kestämätöntä ja epäeettistä, sanotaan tiedotteessa.

Kommentoi:

Koiramme