Viime vuonna tutkittiin 19 koiraa raivotaudin varalta

Suomessa tutkittiin vuonna 2018 raivotaudin varalta 19 koiraa, joista yhdeksän oli laittomasti maahantuotuja. Yhtään rabiestapausta ei todettu. Yksi koirista löydettiin kuolleena ja loput 18 lopetettiin eri syin, selviää Ruokaviraston tuoreesta Eläintaudit Suomessa 2018 -julkaisusta.

Venäjältä tuotiin Suomeen vuonna 2018 yhteensä 717 koiraa. Suurin osa näistä oli rescuekoiria. Tämän lisäksi noin 16 000 koiraa matkusti Venäjältä Suomeen omistajan seurassa. Tuontikoirille tehtiin tehotarkastuksia Vaalimaalla eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä.

Hälyttävän korkealla määrällä, 24 prosentilla 95 koirasta ei todettu lainkaan raivotautirokotevasta-aineita, vaikka koirat oli matkustusasiakirjojen mukaan merkitty asianmukaisesti rokotetuksi. Kaikkiaan 40 prosentilla tutkituista koirista raivotautirokotevasta-ainetaso ei ollut riittävän korkea.

Vuonna 2018 Evirassa tehtiin lisäksi riskinarviointiprojekti, jossa selvitettiin kattavammin, aiheuttaako koirien tuonti Suomeen tautiriskejä ihmisille tai eläimille. Projektin tuloksista voi lukea raportista Zoonoottiset patogeenit tuontikoirissa. Koiramme-lehdessä 7–8/2019 julkaistiin kirjoitus aihetta käsitelleestä seminaarista.

Tarttuvia tauteja enemmän tuontikoirilla

Loissairauksia todetaan harvakseltaan lemmikkieläimillä, yliedustettuina ovat tuontikoirat. Toxoplasma gondii- ja Neospora caninum-alkueläimen aiheuttamat infektiot ovat koirilla harvinaisia. Giardia sp.- tai Cryptosporidium sp.-alkueläinten aiheuttamia suolistoinfektioita todetaan ulostenäytteissä jatkuvasti. Koirat saavat tartunnan helposti liikkuessaan vapaana luonnossa tai tarhaolosuhteissa. Tartunta on yleensä oireeton tai koiralla voi esiintyä pitkäaikaistakin ripulia.

Tuontikoirilla esiintyy tarttuvia tauteja huomattavasti enemmän kuin suomalaista alkuperää olevilla koirilla. Romaniasta tuodusta koirasta todettiin vuonna 2018 tuberkuloosi, josta eristettiin ihmisten tuberkuloosin aiheuttaja Mycobacterium tuberculosis-bakteeri. Koira oli tuotu maahan noin kaksi vuotta aikaisemmin ja se oli oireillut jo pitkään vaihtelevin suolisto-oirein. Löydös on harvinainen, sillä edellisen kerran sama bakteeri on eristetty koirasta Suomessa vuonna 1996. 

Penikkataudin varalta tutkittiin 12 koiraa, joista kahdella todettiin penikkatauti. Molemmat koirat oli tuotu Venäjältä. Toinen koirista oli alkuvuodesta Venäjältä tuotu rescuekoira, joka sairastui penikkatautiin pian tuonnin jälkeen. Tapaus herätti epäilyt puutteellisesta rokotussuojasta, sillä koira oli tuontiasiakirjojen mukaan asianmukaisesti rokotettu sekä penikkatautia että raivotautia vastaan. Koiran verinäytteessä ei tuontiasiakirjojen rokotusmerkinnästä huolimatta todettu lainkaan raivotautirokotevastaaineita.

Brucella canis-bakteeri-infektioita esiintyy silloin tällöin tuontikoirissa sekä suomalaisissa koirissa, jotka ovat käyneet astutusmatkoilla ulkomailla. Vuonna 2018 tutkittiin serologisesti tai bakteriologisesti 24 koiran näytteet joko viennin, tautiepäilyn tai luomisen syyn selvityksen yhteydessä. Yhtään varmistettua Brucella-infektiota ei todettu.

Eläinlääkärien kuukausi-ilmoitusten perusteella leishmanioosia todettiin 60 tapausta koirissa. Tyypillisesti tartunta saadaan matkustettaessa maissa, joissa esiintyy loisen väli-isäntänä toimivia hietasääskilajeja.

Pennuista erityistä huolta

Koirien tartuntataudit ovat vaarallisia erityisesti pikkupennuille. Tällä hetkellä koirilla yleisesti esiintyvät tarttuvat taudit ovat pääasiassa hengitystieinfektioita tai ruoansulatuskanavan tulehduksia. Näitä infektioita vastaan ei ole tehokasta rokotetta, poikkeuksena on parvovirusripuli. Parvovirusripulia todetaan erityisesti nuorilla koirilla, joilla on riittämätön rokotesuoja. 

Eri mikrobien aiheuttamaa oksennus-ripulitautia esiintyy vuosittain, samoin niin kutsuttua kennelyskää aiheuttavia virus- ja bakteeri-infektioita sekä bakteerien aiheuttamia keuhkotulehduksia.

Koiran herpesvirustartunta on kohtalaisen harvinainen vastasyntyneiden pentujen kuolleisuuden aiheuttaja. Tautitapauksia todetaan vuosittain muutamassa pentueessa, niiden määrä ei ole noussut viime vuosina.

Vaarallisia virussairauksia, kuten raivotautia, penikkatautia ja tarttuvaa maksatulehdusta ei nykyään esiinny suomalaisilla koirilla säännöllisten rokotusten ansioista.

Kommentoi:

Koiramme