Antibioottien käytön vähentyminen kohentanut lääkkeiden tehoa

Koirissa esiintyvien bakteerien vastustuskyky antibiooteille on edelleen vähentynyt. Resistenssitilannetta on osaltaan parantanut antibioottien käytön vähentyminen. Mikrobilääketablettien myynti on puolittunut vuodesta 2011.

Tiedot käyvät ilmi Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan, Ruokaviraston ja lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean FINRES-Vet-seurantaraportista.

Antibioottien käyttöä on saatu vähennettyä erityisesti iho- ja korvatulehduspotilailla, koska taustasyynä on hyvin harvoin bakteeri-infektio. Resistenssitilastoihin voi vaikuttaa myös se, että akuuteista infektioista lähetetään nykyisin yhä enemmän näytteitä. Aiemmin näytteenotto painottui pitkäaikaisiin kroonisiin infektioihin, jolloin resistenssiäkin ilmeni bakteereissa suhteellisesti enemmän.

Esimerkkejä bakteerien antibioottiresistenssin vähenemisestä on useita. Yleisesti terveidenkin koirien iholla ja limakalvoilla esiintyvä Staphylococcus pseudintermedius voi aiheuttaa esimerkiksi haava- ja ihotulehduksia. Sen metisilliini-antibiootille vastustuskykyisten eli MRSP-kantojen osuus koirien kaikista S. pseudintermedius -löydöksissä puolittui vuodesta 2016 ja oli enää kuusi prosenttia vuonna 2018.

Myös koirien Escherichia coli -bakteereiden vastustuskyky useille antibiooteille on vähentynyt vuodesta 2016 alkaen. Esimerkiksi vastustuskyky virtsatietulehduksissa käytetylle amoksisilliini-klavulaanihapolle väheni 21 prosentista 12 prosenttiin. Vakavien infektioiden hoidossa käytetyille fluorokinoloneille vastustuskykyisten kantojen osuus laski seuranta-aikana kahdeksan prosenttiyksikköä.

Bakteerit voivat puolustautua antibiootteja vastaan esimerkiksi tuottamalla ESBL- ja AmpC-entsyymejä. Nämä entsyymit tekevät useita penisilliini- ja kefalosporiiniryhmän lääkeaineita tehottomiksi, jolloin tulehdusten hoito vaikeutuu huomattavasti. Uusissa tilastoissa koirien ja kissojen E. coli -bakteereista vain hieman yli prosentti tuotti ESBL-entsyymejä. AmpC-entsyymejä tuotti alle neljä prosenttia koirien E. coli -bakteereista.

Seura- ja harrastuseläinten bakteerien resistenssitulokset perustuvat Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kliinisen mikrobiologian laboratoriossa tutkittuihin näytteisiin vuosilta 2014–2018. Näytteistä kolmannes oli Yliopistollisesta eläinsairaalasta ja loput yksityisiltä klinikoilta ympäri Suomen.

Kommentoi:

Koiramme