Suulliset sopimukset kävivät kasvattajille kalliiksi

Kirjallisten, yksityiskohtaisten sopimusten puuttuminen tuotti pitkän ja kalliin riidan kasvattajien kesken. Koiran omistus- ja jalostuskiistassa päädyttiin lopulta sovintoon. Hovioikeuden käsittely päättyi sopimuksen vahvistamiseen. Osapuolet maksavat omat oikeudenkäyntikulunsa, joita kertyi yhteensä noin 30000 euroa.

Oikeudenkäynti sai alkunsa Tuusulan käräjäoikeudesta helmikuussa 2017. Riidan syynä oli suomalaisen ja ruotsalaisten kasvattajien välinen erimielisyys Suomeen tuodun uroksen jalostuskäytöstä. Kävi ilmi, etteivät osapuolet olleet samaa mieltä koiran omistamisestakaan. 

Käräjäoikeus antoi erikseen välituomion omistus- ja jalostusoikeudesta marraskuussa 2018 ja hylkäsi miesten kanteen. Päätöksen mukaan oikeudessa ei tullut selvitetyksi, että miehet olisivat vaatineet koiraa takaisin. Nainen katsottiin koiran omistajaksi, joten hänellä oli oikeus myös jalostukseen. Hän oli muun muassa saanut koiran rekisterikirjan ja rokotustodistuksen hakiessaan koiran Suomeen.

Ruotsalaiskaksikko valitti kuitenkin vuosi sitten hovioikeuteen, joka aloitti tuomioistuinsovittelun joulukuussa. Sopimus vahvistettiin joulukuun 30. päivänä, ja se on lainvoimainen, sillä osapuolet luopuivat myös valitusoikeudesta.

Nainen sitoutui luopumaan jäljellä olevasta spermasta ja antamaan sen kasvattajille. Hänelle kertyi kuluja maksettavaksi yli 11000 euroa. Kasvattajat puolestaan luopuivat vahingonkorvausvaatimuksistaan, jotka perustuivat pentuetuottoihin. Heidän oikeudenkäyntikulunsa nousivat yli 19000 euron.

Kommentoi:

Koiramme