Eläinlääkärin vastaanottoja yli 700

Seitsemässä Suomen väkiluvultaan suurimmassa kaupungissa on lähes samassa järjestyksessä eniten eläinlääkäripalveluja seura- ja harraste-eläimille. Tiedot käyvät ilmi eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontayhteenvedosta vuonna 2019. Aluehallintovirastot arvioivat peruspalveluita joka toinen vuosi.

Manner-Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 222 kunnallista eläinlääkärin vastaanottoa. Yksityisiä eläinlääkärin vastaanottoja tai kotikäyntejä tekeviä eläinlääkäreitä, jotka hoitavat pääasiassa pieneläimiä ja hevosia, on koko maassa noin 500.

Lemmikkien määrä kasvu ja eläinten laiton maahantuonti ovat lisänneet viranomaisten tehtäviä etenkin kaupungeissa. Myös eläintautien leviäminen on maailmanlaajuisesti ajankohtainen riski, johon varautuminen nousee arvioinnissa esiin. Valvontaeläinlääkärin virkoja oli viime vuonna vähintään yksi lähes jokaisessa kunnassa tai yhteistoiminta-alueen palveluksessa. Ruokaviraston tilaston mukaan virkoja oli 70 vuonna 2018.

Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten määrä on lähes kaksinkertaistunut sen jälkeen, kun valvontaeläinlääkärien virkoja alettiin perustaa vuonna 2009. Vuonna 2019 näistä tarkastuksista kaksi kolmasosaa liittyi lemmikkieläimiin. Vuodesta 2013 eteenpäin lemmikkieläimiin liittyviä tarkastuksia on tehty enemmän kuin tuotantoeläinten tarkastuksia.

Kuntien järjestettävä päivystys

Kuntien tehtäviin kuuluu järjestää eläinlääkäripäivystystä kaikkina vuorokaudenaikoina. Päivystävät eläinlääkärit palvelevat tällä hetkellä 50 päivystysalueella Suomessa. Ostopalveluna hankittava päivystys voi täydentää kunnallista palvelua, mutta se ei saa rajoittaa sitä.

Maan harvaan asuttujen alueiden laajoilla päivystysalueilla eläinlääkärin apua voi joutua odottamaan pitkään. Vastaavasti asiakkaalle saattaa olla pitkä matka päivystävälle pieneläinklinikalle. Lain mukaan kiireellisen eläinlääkärinavun tulee olla saatavilla kohtuullisen matkan päässä, mutta eriytetylle pieneläinpäivystykselle ei ole lakiin perustuvia vaatimuksia. Joillakin alueilla sopimukset kieltävät kunnaneläinlääkäriä hoitamasta pieneläimiä päivystyksessä.

Kunnaneläinlääkärit laskuttavat palvelustaan kunnaneläinlääkäritaksan mukaisesti, jolloin hinnat ovat asiakkaille kohtuullisia, vaikka päivystysaikana taksa on korotettu. Ostopalveluklinikoiden tulisi toimia lain mukaisesti vahvistetun hinnaston mukaan, mutta päivystysaikaiset käyntihinnat saattavat silti nousta korkeiksi.

Kommentoi:

Koiramme