Rescuekoirien tuontiin liittyy eläintautien leviämisen vaara

Rescuekoirien runsastuva tuonti kasvattaa eläintautien leviämisen vaaraa. Kadulta tai koiratarhalta peräisin olevilla koirilla esiintyy käytöshäiriöitä myös melko usein.

Maatalousministerin asettama Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta muistuttaa, että rescuekoirien tuojien on tiedostettava sekä eläintautien leviämisen vaara että koirien käyttäytymiseen liittyvät haasteet.

Suomessa arvioidaan olevan noin 800 000 koiraa. Rekisteröimättömien koirien lukumäärä on kasvanut viime vuosina. Kasvua arvioidaan tulevan rescuetuonneista sekä rekisteröimättömien koiranpentujen halpatuonnista ulkomailta. Rescuekoiralla tarkoitetaan ulkomailta Suomeen tuotavaa koditonta koiraa. Rescueita tuodaan Suomeen arviolta pari tuhatta vuodessa, niitä tuovat Suomeen sekä järjestäytyneet toimijat että yksityiset ja järjestäytymättömät tahot. Laillisen tuonnin ohella koiria tuodaan maahan myös laittomasti.

Kuva: Kaija Eerola

Rescuekoiria tuodaan Suomeen arviolta noin 2000 vuodessa. Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta muistuttaa, että pelkkä leima rescuekoiran papereissa ei takaa koiran terveyttä. (Kuva: Kaija Eerola)

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta kehottaa kannanotossaan koirien tuojia ja ottajia tiedostamaan vastuunsa sekä eläinten hyvinvointiin liittyen että ihmisille ja eläimille vaarallisten tautien leviämisen ehkäisemisessä. Pelkkä leima koiran papereissa ei takaa, että koira on terve. Koirien tuonnissa on kiinnitettävä huomiota eläintautien ehkäisemiseen.

Eläintautien ennaltaehkäisyn kannalta rescuetoimijan aktiivisuus jo lähtömaassa on tarpeen. Koirat on tarkastettava, rokotettava ja lääkittävä jo ennen tuontia Suomeen. Alkuvaiheen loistartunta ei välttämättä näy testeissä heti, ja esimerkiksi sydänmatoja esiintyy Suomeen tuoduilla rescue-koirilla yllättävän usein.

Terveystarkastuksesta ja loistesteistä on huolehdittava myös Suomeen tuonnin jälkeen. Lakisääteisten rokotusten ja loishäätöjen ohella tuojan on huolehdittava myös muiden tarttuvien ja koirille vaarallisten eläintautien kuten parvon ja penikkataudin ehkäisystä.

Neuvottelukunta haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, että kodinvaihtaminen tai kadulta tai koiratarhalta kotiin muuttaminen on koiralle aina stressitilanne, joten koiran sopeutumisongelmiin on varauduttava. Esimerkiksi hoitamaton kipu, arkuus ihmisiä kohtaan ja vaikeus tulla toimeen toisten koirien kanssa voivat aiheuttaa ongelmia.

Kommentoi:

Koiramme